Nieuws over dit onderwerp

GFT-afval in één op de drie Vlaamse gemeenten niet afzonderlijk opgehaald

1 Vlaming op 3 woont in een gemeente waar het groente-, fruit- en tuinafval nog steeds niet apart wordt opgehaald. Het GFT-afval verdwijnt er gewoon in de restafvalzak, die op zijn beurt meestal …

30% van gemeenten verbrandt afval liever dan te sorteren

Gemeenten die participeren in een intercommunale afvalverbrandingsoven produceren veel meer restafval dan gemeenten die geen afvalverbrandingsoven hebben. “Logisch, want restafval verbranden levert …

N-VA wil geen afvalverbranding meer tegen 2050

Indien Vlaanderen wil evolueren naar een circulaire economie zonder afval, dan moet het zich voorbereiden op een Vlaanderen zonder afvalverbrandingsovens. Vlaanderen telt vandaag reeds te veel …