Nieuws over dit onderwerp

Vlaamse Kost-eetdag op 1 oktober

Op zondag 1 oktober nodigt N-VA Kortenberg u opnieuw uit op een “Vlaamse Kost” in het Berkenhof. Onze restaurant-dag is op korte tijd uitgegroeid tot een echte klassieker in Kortenberg en omstreken …

“Milieueffectenrapportage nodig voor de luchthaven”

In de commissie leefmilieu van het Vlaams Parlement pleitte Bart er voor om een plan-MER voor de luchthaven op te stellen. Bij zo’n plan-MER, worden de effecten van het op het milieu weergegeven …

"Alternatief baangebruik zal voor meer overlast zorgen in de Vlaamse Rand"

Gevraagd naar de impact van het ‘alternatief baangebruik’ zoals voorgesteld door Brussels Airport Company (BAC) voor de Vlaamse Rand antwoordde minister Schauvliege dat ze niet vooruit wil lopen op …