Nieuws over dit onderwerp

Afvalbeleid dreigt in rook op te gaan

"China sluit vanaf januari de grenzen voor een reeks afvalstromen, waaronder plastics. Goed voor de Chinezen en hun leefmilieu, maar voor Vlaanderen, dat jaarlijks 40 à 50.000 ton plastic afval naar …

GFT-afval in één op de drie Vlaamse gemeenten niet afzonderlijk opgehaald

1 Vlaming op 3 woont in een gemeente waar het groente-, fruit- en tuinafval nog steeds niet apart wordt opgehaald. Het GFT-afval verdwijnt er gewoon in de restafvalzak, die op zijn beurt meestal …

Parlementen eens over gemeenschappelijke verklaring over klimaatbeleid

Als Vlaams Volksvertegenwoordiger en als ondervoorzitter van de commissie Leefmilieu in het Vlaams Parlement werkte ik mee aan de totstandkoming van het interparlementaire akkoord. Dit akkoord toont …