Nieuws over dit onderwerp

“Milieueffectenrapportage nodig voor de luchthaven”

In de commissie leefmilieu van het Vlaams Parlement pleitte Bart er voor om een plan-MER voor de luchthaven op te stellen. Bij zo’n plan-MER, worden de effecten van het op het milieu weergegeven …

"Alternatief baangebruik zal voor meer overlast zorgen in de Vlaamse Rand"

Gevraagd naar de impact van het ‘alternatief baangebruik’ zoals voorgesteld door Brussels Airport Company (BAC) voor de Vlaamse Rand antwoordde minister Schauvliege dat ze niet vooruit wil lopen op …

"Luchthaven moet binnen ruimtelijke plannen passen"

Rond de uitbreidingsplannen van luchthaven doen heel wat cowboyverhalen de ronde die voor heel wat ongerustheid in de omliggende gemeenten zorgen. Bart wilde van minister Schauvliege de zekerheid dat …