Nieuws over dit onderwerp

Parlementen eens over gemeenschappelijke verklaring over klimaatbeleid

Als Vlaams Volksvertegenwoordiger en als ondervoorzitter van de commissie Leefmilieu in het Vlaams Parlement werkte ik mee aan de totstandkoming van het interparlementaire akkoord. Dit akkoord toont …

Bart pleit voor Europees voorzorgsprincipe op gebruik glyfosaat

Vorig jaar reeds verbood Vlaanderen het gebruik van onkruidverdelger Glyfosaat, waarvan Round Up de meest bekende merknaam is. De Europese markttoelating verstrijkt eind dit jaar: Bart pleit ervoor …

Vlaanderen maakt werk van versneld verbod op glyfosaat

Na een duidelijk pleidooi van Bart Nevens (N-VA) maakt minister Joke Schauvliege versneld werk van de uitvoer van een particulierverbod op het gebruik van glyfosaat. “Het siert de minister dat ze de …