Parlementair werk

Commissies

Als Vlaams Volksvertegenwoordiger ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben ondervoorzitter van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn. Voorts ben ik vast lid van de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en plaatsvervangend lid van de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Binnen de commissie Leefmilieu ben ik voornamelijk bezig met dossiers rond duurzaamheid. Ik ondersteun alle initiatieven die de afvalberg verkleinen en zet me in voor een betere en efficiëntere afvalverwerking.

Hiernaast leg ik me toe op Ruimtelijke Ordening, met een specifieke focus op alles wat betrekking heeft op de lokale besturen.

Andere beleidsdomeinen die mijn interesse wegdragen, zijn natuur en dierenwelzijn. Beide zijn complementair en verdienen dan ook een coherent en ambitieus beleid. De Vlaamse waterwegen en de milieunormen zijn twee dossiers die ik eveneens van zeer nabij opvolg.

In de commissie Brussel en Vlaamse Rand kan ik terugvallen op de expertise die ik opbouwde als inwoner van de Vlaamse Rand en als schepen in Kortenberg. Ik verdedig er de belangen van de inwoners van de Rand én van de Brusselse Vlamingen.  Mijn thema’s hier zijn wonen in eigen streek en verstedelijking. Verder blijf ik uiteraard opkomen voor het groene en Vlaamse karakter van de Rand.  

Als plaatsvervangend lid in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media werk ik voornamelijk rond Sport en Jeugd.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, laat dan gerust een berichtje achter op mijn contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan zeker en vast in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

 

 

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 5.1.4, eerste lid, van het Energiedecreet, wat de preventie, detectie, vaststelling en bestraffing van energiefraude betreft

van Willem-Frederik Schiltz, Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Bart Nevens, Valerie Taeldeman en Wilfried Vandaele
1475 (2017-2018) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende een nieuwe afvalrace voor Vlaanderen

van Bart Nevens, Andries Gryffroy, Wilfried Vandaele, Axel Ronse, Jos Lantmeeters en Grete Remen
1464 (2017-2018) nr. 1

Amendement op de in eerste lezing aangenomen artikelen van het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving

van Lode Ceyssens, Axel Ronse, Lydia Peeters, Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts en Bart Nevens
1149 (2016-2017) nr. 8

Recente vragen

Vraag om uitleg over de aanhoudende lozing van Brussels afvalwater in de Zenne

van Bart Nevens aan minister Joke Schauvliege
1367 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Bijkomend toegankelijk groen in de Vlaamse Rand - Gerealiseerde oppervlakte

van Bart Nevens aan minister Joke Schauvliege (Vraag en antwoord)
234 (2017-2018)

Actuele vraag over een billijke spreiding van de hinder veroorzaakt door de luchthaven van Zaventem tussen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en het Vlaams Gewest

van Bart Nevens aan minister Ben Weyts
243 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de hoge kosten voor veehouders ten gevolge van schade door zwerfafval

van Jos De Meyer aan minister Joke Schauvliege
1313 (2017-2018)

Vraag om uitleg over schade bij landbouwdieren door zwerfvuil

van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Joke Schauvliege
1345 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de massale koeiensterfte door zwerfafval

van Steve Vandenberghe aan minister Joke Schauvliege
1288 (2017-2018)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2