24.000 euro voor projecten die kennis van het Nederlands stimuleren

Door Bart Nevens op 10 juli 2020, over deze onderwerpen: Kortenberg, Vlaams karakter

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt met een totaalbedrag van 24.000 euro taalstimulerende projecten van Leren @ Vaart, de gemeenten Merchtem en Londerzeel, Groep Intro en Welzijnshuis Kortenberg. “Hiermee reiken we op een doeltreffende manier kansen aan”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor het Vlaams karakter.

Anders- en meertaligheid is voor steeds meer inwoners van Vlaams-Brabant een realiteit. In Vlaanderen is kennis van het Nederlands voor anderstaligen van essentieel belang voor een goede integratie in de lokale gemeenschap. Bovendien zorgt kennis van het Nederlands voor meer kansen op de arbeidsmarkt. “Met deze projecten zetten we breed in op de taalstimulering: gaande van een taalbad voor schoolgaande kinderen in het Pajottenland tot specifieke sollicitatievaardigheden in het Nederlands in Kortenberg en Leuven”, zegt Bart Nevens.

Sociaal

“Onze subsidie heeft een uitgesproken sociaal karakter, want voor onze samenleving is het belangrijk dat we met elkaar kunnen communiceren. Met deze subsidies ondersteunen we daarom organisaties die anderstaligen helpen bij hun leerproces van het Nederlands als vreemde taal”, besluit Nevens.

 
Overzicht van de goedgekeurde projecten:
 
  • Leren @ vaart ontvangt 5.000 euro voor ‘Taalkamp Pajottenland’

Binnen het project ‘Taalkamp Pajottenland’ bundelen de Pajotse plattelandsgemeenten Bever, Gooik, Lennik, Galmaarden, Herne en Pepingen de krachten om een taalbad aan te bieden voor schoolgaande anderstalige kinderen. De praktische uitwerking van het taalbad zal gebeuren voor de vzw Panta Rhei. Dit project is een samenwerkingsverband tussen de zes betrokken lokale besturen, de initiatieven buitenschoolse kinderopvang en kleuter- en basisscholen in deze regio, het Huis van het Kind Pajottenland en de vzw’s Leren @ Vaart en Panta Rhei.

  • Gemeente Merchtem ontvangt 2.560 euro voor ‘Babbelbad’

De gemeente Merchtem organiseert een ‘babbelbad’ voor een 20-tal kinderen met een taalachterstand uit het eerste, tweede en derde leerjaar van de lagere school. Tijdens de laatste week van de zomervakantie worden deze kinderen voor de start van het nieuwe schooljaar in een ‘Nederlands bad’ ondergedompeld. Vrijwilligers met een pedagogische achtergrond en de nodige ervaring met lesgeven aan anderstalige kinderen organiseren gedurende vier hele dagen taallessen, afgewisseld met sport en spel. Extra ondersteuning kan, indien nodig, geboden worden door vzw ‘de Rand’. Voor het project werken de diensten vrije tijd, integratie en Huis van het Kind samen met de Merchtemse lagere scholen, de sociale dienst en Merchtem Multicultureel.

  • Gemeente Londerzeel ontvangt 970,1 euro voor ‘Babbeltafel: gelegenheid waar anderstaligen samen komen om de Nederlandse taal te oefenen’

De gemeente Londerzeel gaat van september tot juni volgend jaar twee keer per maand ‘Babbeltafels’ organiseren. Op een Babbeltafel staat ‘praten’ centraal: het zijn gezellige en open bijeenkomsten in de bibliotheek voor anders- en Nederlandstalige volwassenen. Op deze manier wil de gemeente Londerzeel extra oefenkansen Nederlands aanbieden aan de groeiende groep anderstalige inwoners in de gemeente. De ondersteuning van de Babbeltafels gebeurt door een medewerker van de dienst burgerzaken en één of meerdere vrijwilligers. Zij laten de deelnemers kennismaken met de gemeentelijke diensten en nuttige thema’s hierrond. Voor de inhoud van de sessies wordt er samengewerkt met het woonzorgcentrum in Londerzeel en ook met studenten van de Erasmushogeschool.

  • Groep INTRO ontvangt 13.809 euro voor ‘Werkbabbels’

De werkbabbels richten zich naar anderstalige werkzoekenden en de ruime omgeving uit Leuven. Veel anderstaligen met een NT2-traject achter de rug hebben een tekort aan spreekvaardigheid als het op solliciteren aankomt. Hierdoor verkleinen hun kansen op de arbeidsmarkt en wordt het integratieproces vertraagd of geblokkeerd. Sollicitatievaardigheden behoren niet tot het curriculum van een basis NT2-traject.

Via de werkbabbels wil men deze doelgroep een goed onderbouwde oefenkans voor het sollicitatiegesprek aanbieden. De conversatietafel ‘werkbabbel’ bestaat uit zes sessies van telkens 2 uur en richt zicht tot 8 personen.

  • Welzijnshuis Kortenberg ontvangt 1.706,4 euro voor ‘Werkbabbels’

Met dit project richt men zicht tot anderstalige werkzoekenden die cliënt zijn bij het Welzijnshuis Kortenberg. Men wil deze doelgroep versterken en de nodige sollicitatievaardigheden aanleren om hun slaagkansen op de arbeidsmarkt te vergroten. In de maanden september en oktober zal er wekelijks een sessie van drie uur georganiseerd worden met een tiental deelnemers. De maatschappelijk werker van het Welzijnshuis zal hierbij aanwezig zijn om zo de drempel te verlagen voor de doelgroep. Groep INTRO zal de uitvoering van dit project op zich nemen.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is