30% van gemeenten verbrandt afval liever dan te sorteren

Door Bart Nevens op 4 augustus 2017, over deze onderwerpen: Afvalbeleid, Leefmilieu
Afvalverbrandingsoven

Gemeenten die participeren in een intercommunale afvalverbrandingsoven produceren veel meer restafval dan gemeenten die geen afvalverbrandingsoven hebben. “Logisch, want restafval verbranden levert hen meer geld op dan afval sorteren. Meer nog, enkel door niet te sorteren kunnen ze ervoor zorgen dat ze voldoende restafval hebben om hun oven draaiende te houden”, zegt Vlaams parlementslid Bart Nevens (N-VA). Hij berekende dat 30 procent van de Vlaamse gemeenten mede-eigenaar is van een afvalverbrandingsoven en dus financieel beter wordt van de exploitatie ervan. “Hoog tijd dat de minister ook deze gemeenten verplicht hun GFT-afval te sorteren.”

Vlaanderen is kampioen in de gescheiden afvalophaling. Maar toch kan het nog veel beter, berekende Bart Nevens. Vooral bij de gemeenten die participeren in een eigen afvalverbrandingsoven wringt het schoentje. “93 Vlaamse gemeenten, zo’n 30 procent van het totaal, baten samen zeven afvalverbrandingsovens uit. In die gemeenten ligt de restafvalproductie met 161 kilogram per inwoner per jaar een pak hoger dan in de gemeenten die geen rechtstreekse belangen hebben in een restafvaloven. Daar zet men jaarlijks maar 127 kg per inwoner buiten”, zegt Bart Nevens.

Die gemeenten zijn mede-eigenaar van de afvaloven, omdat ze deel uitmaken van een afvalintercommunale die naast de afvalophaling ook de verbranding organiseert. “Het is logisch dat zij zoveel mogelijk afval willen verbranden: op die manier houden ze hun oven draaiende en kunnen ze hun groenstroomcertificaten verzilveren. Terwijl afvalverbranding voor de gemeenten zonder oven geld kost, levert het bij de gemeenten met oven juist geld op.

Volgens de afvalspecialist van de N-VA ligt de oplossing voor de hand: “Uit een sorteeranalyse van OVAM blijkt dat er per restafvalzak gemiddeld 24 kg GFT (Groente-Fruit-Tuinafval) in zit. Dat GFT kan gemakkelijk gecomposteerd of vergist worden, maar toch zijn er een flink aantal gemeenten, zeker deze met afvalverbrandingsoven waar er geen GFT-ophaling is. Waarom zou dat GFT in die gemeenten niet gesorteerd kunnen worden terwijl dat in andere gemeenten wel kan?

Vlaanderen heeft als doelstelling om tegen 2022 10% minder restafval te produceren en tegen 2050 wil Vlaanderen zelfs een volledig circulaire economie zijn. “We zien dat intercommunales vandaag al afval uit het buitenland moeten importeren om de ovens draaiende te houden. Het is dan ook hoog tijd dat minister Schauvliege een plan op tafel legt.

Wat ons betreft is het duidelijk: er is vandaag al te veel afvalverbrandingscapaciteit in Vlaanderen. We moeten naar minder ovens. Maar tegelijk moeten we ook dringend naar betere ovens. Dat wil zeggen dat de resterende ovens een pak beter moeten gaan scoren op het vlak van energierecuperatie en dat kan niet zonder de nodige investeringen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is