42.000 euro voor 6 taalstimulerende projecten

Door Bart Nevens op 25 november 2019
Bart Nevens Nederlandse les anderstaligen

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt met een totaalbedrag van 41.734 euro taalstimulerende projecten. "Deze projecten hebben een sociaal doel", zegt gedeputeerde voor Vlaams Karakter Bart Nevens. "Kennis van het Nederlands is van essentieel belang voor een goede integratie in de lokale gemeenschap."

Anders- en meertaligheid is voor steeds meer inwoners van Vlaams-Brabant een realiteit. Naast een essentieel element voor een goede integratie in de lokale gemeenschap zorgt kennis van het Nederlands bovendien voor meer kansen op de arbeidsmarkt.

“Met elkaar kunnen communiceren is belangrijk in onze samenleving. Deze subsidies hebben dus bij uitstek een sociaal doel. Daarom ondersteunen we organisaties die anderstaligen helpen bij hun leerproces van het Nederlands als vreemde taal. Gemeenten, scholen, vzw’s en feitelijke organisaties kunnen voor hun taalstimulerend project een subsidie aanvragen van maximum 15.000 euro”, zegt Bart Nevens.

Overzicht van de goedgekeurde projecten:

  • Stad Vilvoorde krijgt 2.600 euro voor het voorleesproject ‘Boekenstoet’

Vilvoorde organiseert van januari tot mei 2020 voor de tweede maal het project ‘Boekenstoet’, het voorleesproject waarbij vrijwilligers bij anderstalige en/of taalzwakke kinderen aan huis voorlezen. Voor deze editie zullen 15 vrijwilligers bij 15 gezinnen in Vilvoorde 10 keer komen voorlezen. Daarnaast wordt er ook een bezoek aan de bibliotheek en een culturele activiteit gepland en wordt het project afgesloten met een eindfeest.
 

  • Gemeente Zemst krijgt 2.400 euro voor het voorleesproject ‘Boekenstoet 2020’

Zemst organiseert van januari tot april 2020 voor de derde maal het project ‘Boekenstoet’, het voorleesproject waarbij vrijwilligers bij anderstalige en/of taalzwakke kinderen aan huis voorlezen. Voor deze editie zullen vrijwilligers bij een 10-tal gezinnen in Zemst 13 keer komen voorlezen. Tijdens die momenten wordt er ook een bezoek aan de bib gepland. Het project wordt afgesloten met een eindfeest. De vrijwilligers krijgen een vorming en ondersteuning rond taalstimulering en voorlezen. Voor deze editie wil de gemeente Zemst ook een vorming rond voorleestechnieken voor de ouders organiseren. De vorige edities werden steeds positief onthaald en elk jaar opnieuw kan het project vrijwilligers en gezinnen aanspreken.
 

  • BIB Sint-Pieters-Leeuw krijgt 2.400 euro voor het voorleesproject ‘Boekenstoet 2020’

Via het ‘Boekenstoet’-project gaan 10 vrijwilligers op pad om 10 keer voor te lezen bij een anderstalig of taalzwak kind. 8 voorleessessies vinden plaats bij het kind thuis, 2 in de bibliotheek. Daarnaast wonen de vrijwilligers en hun voorleeskindje ook een theatervoorstelling en een eindfeest bij.

Verschillende gemeentediensten en scholen werken samen om van het project een succes te maken. De bibliotheek maakt voor deze editie ook expliciet de keuze om te werken met jonge vrijwilligers vanaf 16 jaar. Voor deze jongeren biedt het project immers heel wat leerkansen rond zelfredzaamheid, leren voorlezen en actief burgerschap. De jongeren worden gevormd en krijgen begeleiding van het projectteam.
 

  • Gemeente Zaventem krijgt 15.000 euro voor ‘Babbelaars’, een taalproject voor kleuters

In de gemeente Zaventem spreekt de meerderheid van de kleuters thuis een andere taal dan het Nederlands. Om de leerkrachten van de 3 betrokken gemeentelijke kleuterscholen hierin te ondersteunen, wil de gemeente studenten rekruteren die de kleuterjuffen bij zullen staan op vlak van taalstimulering Nederlands.
Het project richt zich op de onthaalklassen en eerste klassen, in totaal gaat het om 9 klassen. Elke voormiddag van 9 tot 11 uur (behalve op woensdag) zullen studenten de kleuterjuffen ondersteunen en begeleiden. Ze krijgen hiervoor een vorming en er zullen intervisiemomenten worden voorzien. De dienst onderwijs en een projectcoördinator slaan hiervoor de handen in elkaar.
 

  • Vzw De Bakermat uit Leuven krijgt 6.523 euro voor Bakerpraatjes op maat van anderstalige zwangere vrouwen

De Bakermat is een Leuvense vzw die bestaat uit het Expertisecentrum Kraamzorg, het Kenniscentrum Borstvoeding en een praktijk voor Vroedvrouwen. Met het project ‘Bakerpraatjes op maat van anderstalige zwangeren’ wil De Bakermat anderstalige zwangere koppels in Leuven en omstreken via workshops vertrouwd maken met de relevante Nederlandse terminologie rond zwangerschap en ook de drempel naar de verschillende organisaties in de gezondheidszorg verlagen.

  • Groep INTRO vzw en Arktos krijgen 12.811 euro voor het project ‘Vrije Spreektijd 2.0’ in Diest

Groep Intro en vzw Arktos ontvingen eerder steun om dit schooljaar een aanbod uit te werken voor OKAN-leerlingen en ex-OKAN-leerlingen in de gemeente Diest. Groep Intro richtte zich hierbij op een vrijetijdsaanbod binnen de schoolmuren op woensdagnamiddag. Vzw Arktos bereikt deze jongeren buiten de schoolmuren op vrijdagnamiddag, vlak na school.
De steun die nu wordt toegekend dient om een gezamenlijk project tijdens de tweede helft van het schooljaar uit te voeren waarmee de opgestarte werking verdergezet kan worden.
Er wordt extra aandacht geschonken aan minderjarige anderstalige nieuwkomers tussen 12 en 18 jaar waarbij men zich richt op het aanbieden van extra oefenkansen Nederlands, leefwereldverbreding, uitbouwen van een sociaal netwerk en kennismaking met het vrijetijdslandschap.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is