Bart alleerste N-VA-gedeputeerde provincie Vlaams-Brabant

Door Bart Nevens op 3 december 2018

Bij de verkiezingen van 14 oktober werd Bart verkozen als provincieraadslid. "Als lijsttrekker neem ik, conform mijn verkiezingsbelofte, mijn verantwoordelijkheid op. Als eerste gedeputeerde wil ik inzetten op een groen, duurzaam en Vlaams beleid", zegt Bart.

Het vertrek van Bart richting de provinciale deputatie van de provincie Vlaams-Brabant had, zoals eerder op deze website aangegeven, tot gevolg dat Bart het Vlaams Parlement verlaat. "Ik ga het daar zeker missen, maar deze nieuwe uitdaging ga ik met heel veel plezier aan. Het is een eer om als eerste Vlaams-Nationalist ooit in de deputatie van onze provincie te zetelen. De komende weken zullen we werk maken van een ambitieus en solide bestuursakkoord", aldus Bart.

Bart is als eerste gedeputeerde bevoegd voor de volgende beleidsdomeinen:

 • Milieu
 • Duurzaamheid
 • Dierenwelzijn
 • Communicatie
 • Vlaams beleid
 • Waterlopen
 • Wonen
 • Vlabinvest
 • Onderwijs
 • Omgevingsvergunningen Leuven: dossiers in eerste aanleg
 • Personeel en tuchtzaken
 • Europa
 • Gebouwen en patrimonium
 • Noord-Zuidwerking en doortrekkersterreinen

"Het is mijn ambitie om in deze verschillende domeinen een tweeledige rol te blijven spelen vanuit de porvincie: enerzijds als stille, vaak onzichtbare kracht die lokale projecten een extra duwtje in de rug geeft en de verbindend werkt tussen de verschillende actoren op het terrein, gaande van lokale besturen, verenigingen, het middenveld, belangengroepen, enzovoort. Daarnaast willen we als provincie ook de rol van streekmotor blijven opnemen en de kar trekken en impulsen geven waar nodig. Ik wil doorheen al mijn bevoegdheden resoluut een groen, duurzaam, Vlaams en effciënt beleid voeren."

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is