Bart pleit voor draaiboek in strijd tegen drugsafval

Door Bart Nevens op 30 april 2018, over deze onderwerpen: Afvalbeleid, Leefmilieu, Natuur

Na het zoveelste geval van een drugsstort trekt Bart aan de alarmbel: "De georganiseerde misdaad dumpt met de regelmaat van de klok enorme hoeveelheden toxisch afval in de grensstreek. Hoog tijd om een draaiboek te maken waarbij zowel politie als milieudiensten betrokken worden zodat de daders gevat kunnen worden."

Vorige weken werd er in de Kempen opnieuw enkele heuse ladingen drugsafval, afkomstig van de productie van synthetische drugs, gevonden. Het was het zoveelste geval van dumpen van drugsafval in de grensstreek. “Het gaat om zwaar toxisch afval en telkens worden de hoeveelheden groter. Waar het vroeger om ‘slechts’ enkele vaten ging, gaat het de laatste tijd om volledige vrachtwagens. Voor een milieuverontreiniging meer of minder draait de georganiseerde misdaad haar hand niet om”, zegt Bart.

Bart wees reeds in 2016 op het gevaar van een verschuiving van die dumpingen van Nederland naar Vlaanderen als gevolg van een opgevoerde strijd bij onze noorderburen. "Er is een trend zichtbaar waarbij de impact voor mens en milieu mogelijk catastrofaal zijn. Het probleem is dat we moeten gissen naar het aantal effectieve drugsstorten. Worden ze enkel in vaten gedumpt of wordt het soms ook geloosd?”

In haar antwoord op Bart zijn parlementaire vragen gaf de minister steeds aan dat ze de situatie goed opvolgt, maar dat het de politiediensten zijn die de gegevens moeten verstrekken over het aantal storten van synthetisch afval. “Die info stroomt jammer genoeg niet altijd door naar de OVAM of de gemeenten, waardoor Vlaanderen geen concreet zicht heeft op de grootorde van de problematiek. Nochtans is het zeer belangrijk dat ook de (lokale) milieudiensten betrokken worden in deze strijd.”

Minister Schauvliege leek in de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement de hete aardappel opnieuw wat door te schuiven richting federaal Vicepremier Jan Jambon, die bevoegd is voor politionele zaken als minister van Binnenlandse Zaken. “In het parlement stelde ik voor om een draaiboek op te stellen zodat alle instanties in geval van nieuwe incidenten onmiddellijk mee het probleem kunnen bekampen vanuit hun bevoegdheid. Minister Schauvliege keek ook hiervoor naar het federale niveau, maar het zou niet slecht zijn mocht Vlaanderen vanuit de eigen Vlaamse bevoegdheid leefmilieu mee aan de kar trekken. Ik zal het voorstel hoe dan ook voorleggen aan federaal vicepremier Jan Jambon. We moeten én de georganiseerde misdaad aanpakken én onze inwoners en ons leefmilieu beschermen tegen deze drugsstorten”, zegt Bart.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is