Brussel de lusten, Vlaanderen de lasten?

Door Bart Nevens op 2 juli 2015, over deze onderwerpen: Brussel / Vlaamse Rand, Leefmilieu, Ruimtelijke ordening
Bart Nevens Brussels Airport Luchthaven Zaventem

In het noorden van Brussel staan heel wat grote bouwprojecten in de steigers. Ik denk onder meer aan het shoppingcenter Docks aan de Van Praetbrug en het Neo-complex op de Heizelvlakte, dat naast een shoppingcenter ook woningen en het nieuwe stadion van Anderlecht omvat... Het gaat steevast om grote projecten, die ongetwijfeld een impact zullen hebben op de Vlaamse Rand. Maar Vlaanderen staat er bij en kijkt er naar.

Als een groot project in een gewest significante effecten op het milieu van een ander gewest  kan hebben, dan moet het ene gewest verplicht advies vragen aan het andere gewest In Vlaanderen wordt de advies-aanvraag doorgestuurd naar de dienst MER. MER staat voor Milieu Effecten Rapportage. De dienst MER buigt zich  over de effecten die projecten van enige omvang hebben op het leefmilieu. Dat gaat dan bijvoorbeeld over mogelijke geluidsoverlast, de impact op de natuur, op het grondwater, de luchtkwaliteit, de  mobiliteit, enzovoort.

Dienst MER amper om advies gevraagd

Ik vroeg minister Schauvliege  in welke concrete dossiers de Vlaamse dienst MER sinds 2011 om advies gevraagd werd voor projecten uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het antwoord was ontluisterend.
Sinds 2011 werd de dienst MER in amper zes concrete Brusselse dossiers om advies gevraagd. Het gaat om de nieuwe tunnel onder de Woluwelaan, de aanpassing van het waterzuiveringstation van Brussel-Zuid, het project Schaarbeek-Vorming, het Ontwerp van Gewestelijk Natuurplan, het postsorteercentrum Brussel X en de gevangenis van Haren.

Neo? Docks? Anderlechtstadion?

U leest het goed. De Vlaamse overheid werd  in dossiers als Neo, Docks, of het Anderlechtstadion helemaal niet geconsulteerd. Nochtans is dit advies verplicht op basis van Europese wetgeving en de gewestelijke regelgeving inzake de milieueffectrapportages.

En het lijstje van projecten zonder advies is nog niet volledig. In Neder-Over-Heembeek, op de grens met Vilvoorde, wil Brussel  een asfaltcentrale laten bouwen. In Vilvoorde zien ze de bui uiteraard al hangen: de geplande en deels uitgevoerde reconversie van de Vilvoordse Kanaalzone komt hiermee op de helling te staan. Tal van vrachtwagens zullen zich immers een weg moeten banen naar de centrale. Ook hier hetzelfde verhaal: noch de dienst Leefmilieu van de provincie Vlaams-Brabant noch de  dienst MER, noch de afdeling Milieuvergunningen van de Vlaamse overheid werden door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gecontacteerd over de inplanting van de asfaltcentrale.

Teert Brussel op Vlaamse inspanningen?

Grote projecten zoals Docks, Neo, het Anderlechtstadion en de asfaltcentrale in Neder-Over-Heembeek hebben onmiskenbaar een impact op het leefmilieu en de mobiliteit in de omgeving. Het is trouwens opvallend dat de SP.a zich van Vilvoorde tot Leuven weert als een duivel in een wijwatervat als het gaat over grootschalige projecten in Vlaanderen, maar zich amper roert als het gaat om gelijkaardige projecten aan de binnenzijde van de Ring.

Het kan niet de bedoeling zijn dat men in Brussel grote projecten neerpoot in de buurt van de Ring en teert op de inspanningen die de Vlaamse overheid doet inzake mobiliteit. De Vlaamse Regering maakt werk van de optimalisatie van de Ring én investeert in het openbaar vervoer om de regio meer ademruimte te geven. Ik denk bijvoorbeeld aan de twee geplande tramlijnen die de mobiliteit in onze regio ten goede zullen komen.

Ik blijf hoe dan ook mijn tanden zetten in dit dossier en zal de minister hierover blijven ondervragen.

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is