Clean Europe Network: 'Vlaanderen heeft om uitleg gevraagd'

Door Bart Nevens op 5 oktober 2016, over deze onderwerpen: Afvalbeleid, Leefmilieu
Bart Nevens N-VA

Welke meerwaarde biedt het Clean European Network, dat zwerfvuil op Europese schaal wil indijken en waar Vlaanderen lid van is, als het standpunten verkondigt die haaks staan op het Vlaams beleid? Die vraag stelde Bart in het Vlaams Parlement aan minister Schauvliege.

De zwerfvuilproblematiek bestrijden is uiteraard één van de doelstellingen van het Vlaams Afvalbeleid en dat doen we natuurlijk in de eerste plaats in Vlaanderen zelf, maar bij uitbreiding buiten onze landsgrenzen in samenwerking met Europese partners. Zo is Indevuilbak.be toegetreden tot Clean European Network (CEN), dat organisaties die de handschoen tegen het zwerfvuil hebben opgenomen samenbrengt. Maar het netwerk hanteert ook enkele opmerkelijke principes, zo stelt het onder meer:

“Zwerfvuil kan alleen gereduceerd of gestopt worden door communicatie en educatie.” en “De financiële last van het opruimen van zwerfvuil op de producenten afwentelen, is de bal volledig misslaan.”

Het netwerk stelt dus onomwonden dat de kost moet blijven liggen waar deze nu ligt: bij de overheden en gemeenten die nu vandaag al meer dan 60 miljoen euro per jaar moeten ophoesten. Bart vroeg minister Schauvliege dan ook om uitleg in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement en de minister sloot zich aan bij de bezorgdheden die Bart uitte. Zo werd er reeds contact opgenomen met CEN en zal de Vlaamse Overheid zelf ook onderzoek doen naar de banden die CEN mogelijk zou hebben met enkele bedrijven. Indien nodig zal Vlaanderen er dan ook uit stappen, antwoordde de minister.

Overkoepelende aanpak nodig

Bart kon zich vinden in het antwoord van de minister: “We hebben in Vlaanderen sinds kort een ambitieus plan hebben lopen om zwerfvuil in te dijken, dat we in samenwerking met de bedrijfswereld uitvoeren. Nog nooit was er in Vlaanderen een plan van die omvang om onze pleinen en straten proper te krijgen en te houden. We geven dat plan dan ook alle tijd en zullen het evalueren op het einde van de rit. Het feit dat de minister overlegt met de andere gewesten omtrent een mogelijk statiegeldsysteem is goed, als stok achter de deur.”

“Dat we intussen verder dan onze eigen grenzen durven kijken op zoek naar goede praktijken inzake zwerfvuil, is niet meer dan logisch. Maar de realiteit is dat een statiegeldsysteem het zwerfvuilprobleem niet oplost, we moeten daarom ook durven nadenken over een bredere producentenverantwoordelijkheid. En die boodschap moeten we ook op Europees niveau laten doordringen. We moeten inzake ons zwerfvuilbeleid immers de principes hanteren die Vlaanderen waardig zijn.”

 

 
 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is