Grauwe klauwier terug dankzij provinciaal beleid

Door Bart Nevens op 13 juli 2020, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Natuur
Grauwe klauwier terug dankzij provinciaal beleid

De samenwerking tussen de provincie Vlaams-Brabant en Natuurpunt studie werpt zijn vruchten af: de Grauwe klauwier vindt opnieuw de weg terug naar onze provincie. "Daarom investeren we 390.000 euro in wetenschappelijk natuuronderzoek door Natuurpunt Studie. Met hun onderzoek als wetenschappelijke basis kunnen we met het provinciaal beleid meerdere planten en dieren beschermen en ondersteunen”, zegt gedeputeerde voor leefmilieu Bart Nevens.

De provincie Vlaams-Brabant en Natuurpunt Studie, blijven de volgende jaren structureel samenwerken rond Brakona, de Vlaams-Brabantse Koepel voor Natuurstudie. “Voordien werkten we reeds samen met Brakona, maar dan wel via kortere overeenkomsten. We zijn er van overtuigd dat zowel de natuur als ons beleid gebaat zijn bij wetenschappelijk onderzoek op langere termijn. Daarom hebben we besloten om een samenwerkingsovereenkomst op te stellen voor vijf jaar, goed voor een investering van 390.000 euro. Hiermee verankeren we het wetenschappelijk natuuronderzoek én stellen we het open voor het publiek zodat de ook andere instellingen en overheden gebruik kunnen maken van deze kennis en data om de natuur een handje te helpen”, zegt gedeputeerde voor leefmilieu Bart Nevens.

Brakona voerde de voorbije jaren reeds verschillende onderzoeken uit in de provincie Vlaams-Brabant. “Op basis van de wetenschappelijke gegevens die zij verzamelen kunnen wij vervolgens gericht en doeltreffend gaan sturen met ons beleid”, legt Nevens uit. En dat werpt zijn vruchten af: na een aantal sporadische broedgevallen kwamen tussen 2017 en 2019 acht koppels Grauwe klauwier tot broeden in Vlaams-Brabant en vlogen niet minder dan 23 jonge klauwieren uit”.

Met uitsterven bedreigd

Deze vogel is een zeldzame soort die ‘als met uitsterven bedreigd’ genoteerd staat. Intussen vormde zich in natuurgebied Diesters Broek/Webbekoms Broek in Diest een heuse broedcluster die niet minder dan vier paar Grauwe klauwier telt. Een resultaat van gericht natuurbeheer op maat van de Grauwe klauwier. Ook op andere locaties, zoals in het provinciaal natuurontwikkelingsproject Grote Getevallei in Linter, waar beheermaatregelen op maat werden genomen voor deze soort, dook de Grauwe klauwier op. Omdat natuurstudie tot meer biodiversiteit leidt, investeert de provincie Vlaams-Brabant verder in de Vlaams-Brabantse Koepel voor Natuurstudie.

Deze gerichte maatregelen zijn het gevolg van een uitgebreid onderzoek door Natuurpunt Studie, gefinancierd door de provincie Vlaams-Brabant, naar de noden en de vereisten van de Grauwe klauwier in Vlaams-Brabant. Dat leverde enkele interessante inzichten op. De aanwezigheid van een voldoende gevarieerd prooiaanbod is belangrijk om succesvol te kunnen broeden en hun jongen van eten te voorzien. Zo verkiezen Grauwe klauwieren broedgebieden met hooilanden, (doorn)struwelen, zoals meidoorn en braam, en ruigte waar hommels, sprinkhanen en kevers, het belangrijkste stapelvoedsel van de klauwieren, zich thuis voelen.

Gericht beheer

Deze omstandigheden kunnen gecreëerd en verbeterd worden door een gericht beheer op maat van de Grauwe klauwier. Zo kan door het maaien van stroken in het vroege voorjaar een mozaïek van bloemrijke graslanden en korte vegetatie gecreëerd worden. Dit zorgt voor het aantrekken van insecten en het verhogen van de toegankelijkheid tot prooien wanneer de weersomstandigheden minder gunstig zijn. Daarnaast vormen de aanleg van klauwiereneilandjes, waarbij struwelen meer centraal in de graslanden kunnen ontwikkelen, en de aanplant en onderhoud van doornstruwelen bijkomende broedgelegenheid en uitkijkposten.

Het inrichten en beheren van gebieden op basis van deze verworven kennis, heeft dan ook mee geleid tot de terugkeer van de Grauwe klauwier in Vlaams-Brabant. “Door deze samenwerkingsovereenkomst kunnen we ook andere biotopen en dieren beter gaan beschermen en helpen we onze natuur”, besluit Nevens.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is