Heraanleg Braambeek in Linter: minder wateroverlast én goed voor de natuur!

Door Bart Nevens op 30 september 2019, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Natuur, Openbare werken, Water

De provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Linter, Aquafin, Tractebel en de watering ‘De Grote Gete’ gaan de Braambeek in Linter heraanleggen. De beek wordt waar nodig open gelegd. Door opnieuw een een natuurlijke beekstructuur te maken, verkleint de kans op wateroverlast en wordt er gezorgd voor een betere waterkwaliteit waar de natuur maximaal van kan profiteren.

Ter hoogte van de Kwadeplasstraat in Linter loopt de Braambeek door een overwelving in slechte staat. Deze overwelving maakt bovendien verschillende bochten waardoor de normale waterafvoer bij zware regenval belemmerd wordt. Hierdoor kampte de omgeving van de Grote Steenweg en Kwadeplasstraat al verschillende keren met wateroverlast.

"De aanleg van de Braambeek in open bedding aan de Kwadeplasstraat haalt deze waterloop uit haar keurslijf en biedt een structurele oplossing voor de wateroverlast bij hevige regen", zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen en leefmilieu.

Ecologische waarde
Door de heraanleg in open bedding wordt eveneens de natuurlijke structuur van de Braambeek hersteld wat de ecologische waarde doet stijgen. "Dit is één van de speerpunten van mijn nieuwe beleid voor warterlopen: inzetten op winsten voor onze inwoners om op die manier een meerwaarde te creëren voor de natuur. Het meanderen van de beek zorgt immers niet alleen voor een vertraagde afvoer van water bij hevige regenval, maar zorgt er ook voor dat planten en dieren er beter kunnen gedeien", zegt gedeputeerde Bart Nevens.

Ook Aquafin plant op deze locatie rioleringswerken. "Deze werken bieden de gelegenheid om gelijktijdig de structuurkwaliteit van de Braambeek te verbeteren door de beekloop te verleggen langs de achterkant van de huizen aan de Kwadeplasstraat. Het afvalwater wordt dan afgevoerd via de nieuw aan te leggen riolering en komt niet langer in de Braambeek terecht. Een mooi voorbeeld hoe we als provinciebestuur onze rol van streekmotor opnemen".

Klimaatuitdagingen aangaan via veerkrachtig watersysteem
"Met deze werken zorgen we er voor dat de waterkwaliteit en de ecologische toestand van de Braambeek gevoelig kunnen verbeteren. Zo komen we tot een veerkrachtig watersysteem, nodig om de klimaatuitdagingen aan te gaan", besluit gedeputeerde Bart Nevens.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is