"Luchthaven moet binnen ruimtelijke plannen passen"

Door Bart Nevens op 31 maart 2017, over deze onderwerpen: Kortenberg, Luchthaven, Vlaamse Rand, Zaventem

Rond de uitbreidingsplannen van luchthaven doen heel wat cowboyverhalen de ronde die voor heel wat ongerustheid in de omliggende gemeenten zorgen. Bart wilde van minister Schauvliege de zekerheid dat die plannen sowieso binnen het kader van de regelgeving moeten vallen en kreeg daar een positief antwoord op.

Eén van die cowboyverhalen was het ideetje van niet nader genoemd Brussels minister, die een tijd geleden opperde om de luchthaven met 1800 meter te verhuizen richting Leuven. ‘Op die manier komt de luchthaven verder van Brussel te liggen’, zo berekende hij. Daarnaast zijn er de verschillende geruchten als zou de luchthaven zou kunnen uitbreiden zonder dat er daarvoor bouwvergunningen zouden moeten aangevraagd worden.

Deze uitspraken leidden tot heel wat ongerustheid in onze regio. Om die onnodige verwarring de kop in te drukken ondervroeg Bart de minister. “Is het haalbaar dat de luchthaven inderdaad zo’n verschuiving met bijna 2 kilometer naar het oosten zou ondergaan, zonder dat daar eigenlijk de nodige vergunningen voor zouden moeten worden verkregen, zonder een Milieu Effecten Rapport (MER) of een wijziging van de bestemming via een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Is het een optie om de huidige planologische bestemming van die percelen die aan de luchthaven van Zaventem grenzen – en de meeste van die percelen liggen in agrarisch of waardevol agrarisch gebied – te wijzigen en het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) aan te passen?”, vroeg Bart in de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement.

“De minister antwoordde daar heel duidelijk op: de luchthaven moet logischerwijze voldoen aan de wettelijke voorschriften. Maar momenteel is nog geen aanvraag ingediend, maar als – en ik wil die als toch wel benadrukken, die effectieg ingediend worden dan moeten alle procedures doorlopen worden. Dan moet er bijvoorbeeld een MER komen en moeten we die plannen toetsen aan onder meer het GRUP en het VSGB”, zegt Bart.

Dit dossier beroert om begrijpelijke redenen de gemoederen in de Vlaamse Rand. “Ik zal er persoonlijk over blijven waken dat de leefbaarheid van onze gemeenten gevrijwaard blijft”, besluit Bart strijdvaardig.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is