Meerjarenplan Kortenberg stelt teleur: "Gebrek aan visie"

Door Bart Nevens op 3 december 2019

Op de gemeenteraad van 2 december 2019 stelde de meerderheid, CD&V en open VLD, haar beleidsplan voor. N-VA Kortenberg is duidelijk: “Er is geen plan. Het lijvig document is hooguit een intentieverklaring zonder resultaatsverbintenis. Na een jaar wachten, blijft onze fractie met nog meer vragen achter".

Door een forse stijging van het personeelsbestand zadelt het bestuur de gemeente op met een bijkomende vaste kost van een paar miljoen per legislatuur. "Deze uitbreiding is echter niet gefundeerd zoals het hoort. Het document staat bol van uit te voeren evaluaties, onderzoeken en metingen, een dertigtal ongeveer. Helaas zijn de budgetten die hiervoor worden uitgetrokken vaak ontoereikend  en de eventueel eruit voorvloeiende acties werden al helemaal niet in rekening gebracht", zegt gemeenteraadslid en voormalig schepen van financiën Harold Vanheel.

Knip- en plakwerk

Ook het management team bracht advies uit over deze vreemde gang van zaken. Zo stelt het team: 'we stellen vast dat voor verschillende acties nog geen budgetten zijn voorzien. We willen het college hierop attenderen omdat de verdere evolutie van de budgetten globaal goed zal moeten bewaakt worden. Er bestaat het risico op verloren kost door verschillende acties op te starten die geen einde zullen kennen bij gebrek aan beschikbare middelen'. Dit doet bij N-VA Kortenberg de wenkbrauwen fronsen: "Dit is geen behoorlijk bestuur", zegt Ledens.

"De aangeleverde tekst zou de thesis-test van de KUL niet doorstaan", zegt Bart. "Op verschillende plaatsen in de tekst wordt letterlijk van bestaande websites gekopieerd zonder enige bronvermelding. Dit knip- en plakwerk resulteert in een weinig coherent geheel. Losse elementen werden aan elkaar gekoppeld. Een duidelijke visie noch een klare strategie in de verklaring terug te vinden."

Geen modern en innovatief beleid

"Hoewel de gemeente haar beleid deels gebaseerd heeft op een bevraging van de inwoners, konden we de gestelde prioriteiten niet terugvinden in de resultaten van de enquête. Zo wordt een stevig accent gelegd op landbouw, kansarmoede en leefloners, terwijl de cijfers voor de gemeente Kortenberg in deze domeinen verwaarloosbaar zijn. Wat hoopt het bestuur hiermee te bereiken? N-VA Kortenberg had toch gehoopt op een meer modern en innovatief beleid. Dat zit er deze legislatuur niet in."

Gelukkig worden ook enkele nobele initiatieven gepland. "Kleine projectjes die ons leven aangenamer of vrolijker maken en die geen impact hebben op het globaal plan. Fijn, niemand kan tegen vrolijke initiatieven zijn, maar we blijven op onze honger zitten", besluit de N-VA-fractie teleurgesteld.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is