“Milieueffectenrapportage nodig voor de luchthaven”

Door Bart Nevens op 17 mei 2017, over deze onderwerpen: Kortenberg, Leefmilieu, Luchthaven, Natuur, Ruimtelijke ordening, Vlaamse Rand
Bart Nevens N-VA

In de commissie leefmilieu van het Vlaams Parlement pleitte Bart er voor om een plan-MER voor de luchthaven op te stellen. Bij zo’n plan-MER, worden de effecten van het op het milieu weergegeven.

Een MER wordt opgesteld bij activiteiten en projecten die mogelijk belangrijk nadelige gevolgen voor het milieu hebben. Het uitvoeren van een milieueffectenrapportage voor projecten die het milieu belangrijke schade kunnen berokkenen, is verplicht binnen de Europese Unie. Maar: BAC heeft nog nooit een plan-MER op tafel gelegd.

"Bij de stelselmatige uitbreiding van de luchthaven is steeds een ontheffing gevraagd van de verplichting een MER-procedure te starten. BAC heeft die ontheffing ook altijd gekregen. Er werd immers van uitgegaan dat wat werd bijgebouwd, te klein was in verhouding tot de reeds vergunde activiteiten. Zo kan ontsnap je natuurlijk altijd aan de procedures. Wij zijn dan ook vragende partij voor een overkoepelend plan-MER”, zegt Bart.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is