N-VA voor het eerst in bestuur provincie Vlaams-Brabant

Door Bart Nevens op 25 oktober 2018, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Lokale overheid, Natuur, Vlaamse Rand

N-VA, CD&V en Open Vld vormen de nieuwe meerderheid in provincie Vlaams-Brabant. N-VA’ers Bart Nevens en Gunther Coppens zullen deel uitmaken van de deputatie, het provinciale bestuur. Voor Bart betekent de overstap naar het provinciale niveau een einde van zijn mandaat als Vlaams parlementslid.

Van aan de oprichting van de provincie in 1995 tot 2012 was de deputatie onafgebroken samengesteld uit CD&V, sp.a en Open Vld. Ondanks de verkiezingsoverwinning van de N-VA in 2012, waarbij het de grootste fractie werd in de provincieraad, werd het ook toen uit de provinciale meerderheid gehouden. Bij de verkiezingen van 14 oktober haalde N-VA 10 zetels, CD&V 7 en Open Vld 5, waarmee ze in de nieuwe provincieraad samen een meerderheid van 22 zetels hebben op een totaal van 36 zetels.

In het Leuvense Provinciehuis maakte de nieuwe meerderheid bekend dat N-VA’ers Bart Nevens en Gunther Coppens beiden deel zullen uitmaken van de deputatie. “Als lijsttrekkers voor respectievelijk het arrondissement Leuven en Halle-Vilvoorde, nemen we onze bestuursverantwoordelijkheid op", zegt Bart. “Ik zal gedurende de volledige legislatuur, zijnde zes jaar, de bevoegd worden voor leefmilieu. Gunther volgt binnen twee jaar Monique Swinnen (CD&V) op, waardoor we vier jaar met twee N-VA’ers zullen zetelen in de deputatie.”

Voor de coalitiepartners zullen de uittredende gedeputeerden Tom Dehaene (CD&V) en Ann Schevenels (Open Vld) ook de komende zes jaar gedeputeerde blijven. Monique Swinnen (CD&V) blijft zoals gezegd nog tot 2020 aan, en wordt daarna vervangen door Gunther Coppens.

Vlaams, groen en ondernemend

De drie partijen willen het "Vlaamse, groene en ondernemende karakter verder versterken". Bovenlokale problematieken zoals mobiliteit, waterhuishouding, behoud van open ruimte en digitale transformatie naar een 'Smart Regio' zullen in het nieuwe beleid bijzondere aandacht krijgen. De resterende provinciale bevoegdheden en de beschikbare financiële middelen zullen zo efficiënt - en wat de financiën betreft ook zo zuinig mogelijk - worden ingezet ten dienste van de gemeenten, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de inwoners", stelt het nieuwe bestuur.

“De provincie verder werk zal maken van klimaatneutraliteit, waarbij het behoud en versterking van het groene karakter veel aandacht zal krijgen. Ook het Vlaams karakter van onze provincie bewaren en versterken wordt één van onze opdrachten”, zegt Bart.

Afschaffing in 2019 opnieuw op tafel

Gunther Coppens (N-VA) beklemtoonde dat N-VA verder streeft naar de afschaffing van het provinciebestuur. “We gaan deze eis in 2019 opnieuw op tafel leggen bij de onderhandelingen voor een nieuwe Vlaamse regering. Ondertussen willen we erover waken dat de belastingsgelden ook in dit bestuur zo efficiënt en zuinig mogelijk worden besteed en gaan we voor efficiënt bestuur", aldus Coppens.

De functie van gedeputeerde is onverenigbaar met een zitje in het Vlaams Parlement. “Mijn overstap naar de provincie betekent dus dat er een einde komt aan mijn mandaat in het Vlaams Parlement, dat klopt. Als lijsttrekker ging ik met de belofte naar de kiezer dat we als bestuursverantwoordelijkheid wouden opnemen indien de kiezer ons daar het mandaat toe gaf. Ik ben een man van mijn woord, dus ik hou me daar ook aan. Ik ga het Vlaams Parlement zeker en vast missen, maar wie me kent weet dat ik de lijnen graag kort hou”, aldus Bart.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is