N-VA wil geen afvalverbranding meer tegen 2050

Door Bart Nevens op 16 juni 2017, over deze onderwerpen: Afvalbeleid, Energie, Leefmilieu
Bart Nevens N-VA

Indien Vlaanderen wil evolueren naar een circulaire economie zonder afval, dan moet het zich voorbereiden op een Vlaanderen zonder afvalverbrandingsovens. Vlaanderen telt vandaag reeds te veel afvalovens, die bovendien allen een slecht rendement halen. De beste ovens moeten beter en de slechtste moeten eruit. “Geen afvalverbranding meer in 2050: dat is ons uitgangspunt”, zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Bart Nevens. De afvalspecialist van de N-VA pleit voor een uitdoofplan met doelgerichte investeringen om het rendement voor de overblijvende verbrandingsovens te verbeteren.

Dankzij ons doorgedreven recyclagebeleid is de hoeveelheid huishoudelijk restafval in Vlaanderen de voorbije jaren flink afgenomen. Daardoor verbranden we minder afval, en zitten we momenteel met een overcapaciteit voor afvalverbranding. Om die gaten toe te rijden voeren we steeds meer huishoudelijk restafval in voor verbranding, en dan vooral uit Groot-Brittannië. Dat blijkt uit cijfers die Nevens opvroeg.

Bovendien wil Vlaanderen tegen 2022 nog eens 10% minder restafval hebben dan vandaag het geval is. “Dat wil zeggen dat onze ovens nóg minder zullen draaien. We moeten ervoor zorgen dat de meest milieuvriendelijke ovens rendabel moeten kunnen draaien, anders zal onze afvalverbranding enkel maar duurder worden. Ons huidige afvalovenbeleid is echter absoluut niet transparant en niet klaar voor de toekomst”, zegt Bart Nevens.

Barslecht rendement

Onze doelstelling is heel duidelijk: we willen geen huishoudelijk restafval meer verbranden tegen 2050”, klinkt het. En dus impliceert dat volgens de N-VA'er dat we moeten durven kijken naar onze afvalverbrandingsovens. “We moeten onderzoeken welke ovens we kunnen optimaliseren en welke we beter dicht doen. En dat kan zeker, want in Vlaanderen scoren we barslechte punten als je kijkt naar de energie die onze afvalverbrandingsovens opbrengen. Onze beste oven haalt amper 42% van de energie uit het afval. Onze slechtste oven amper 15%. We halen dus nog niet eens de helft van de energie die in afval zit eruit. In Denemarken staan ovens met een rendement van 99%. Daar moeten we naar toe. Optimaliseren waar kan en sluiten wat niet beter kan.

Duidelijk afbouwplan in 2018

Voor Nevens moet er dan ook dringend werk gemaakt worden van een stappenplan: “De doelstelling om in 2022 reeds 10% minder huishoudelijk restafval te hebben, betekent dat we dan al sowieso minstens één oven te veel gaan hebben. Het zou dus niet onwijs zijn om in 2018 een duidelijk plan op tafel te leggen zodat we op een efficiënte manier onze ovens kunnen afbouwen. In 2020 moeten de instrumenten klaarliggen om deze omschakeling te maken. 2050 lijkt ver af, maar het is cruciaal dat nu de juiste weg inslaan zodat we dan ons doel kunnen bereiken, namelijk een volledige stopzetting van het verbranden van restafval en voluit de kaart van de circulaire economie trekken!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is