Oplossing in zicht voor lozing afvalwater in de Zenne

Door Bart Nevens op 6 juni 2017, over deze onderwerpen: Brussel / Vlaamse Rand, Leefmilieu, Natuur, Water

Begin 2018 zal de Brusselse rioolcollector Rechteroever gereinigd worden, zodat er minder afvalwater rechtstreeks in de Zenne zal vloeien. Dit bleek uit de Brusselse Commissie Leefmilieu deze morgen. “N-VA is verheugd dat er eindelijk iets aan deze situatie gedaan wordt”, aldus N-VA-parlementsleden Liesbet Dhaene en Bart Nevens. “De lozing van ongezuiverd afvalwater in de Zenne is rampzalig voor de biodiversiteit in de rivier ten noorden van Brussel. We zullen dit dan ook zeker blijven opvolgen.

In principe wordt het afvalwater via een grote rioolcollector naar het waterzuiveringsstation Brussel-Noord geleid. Maar bij hevige regenbuien kan deze collector de hoeveelheid afvalwater niet slikken en wordt dit rechtstreeks in de Zenne gestort. Een grote laag bezinksel in de collector vermindert de capaciteit ervan immers beduidend. “Dat bezinksel kon zich blijven ophopen doordat de rioolcollector al meer dan tien jaar niet meer gereinigd is. Een schande, want het gaat hier om één van de grootste rioleringen van het land. Jammer dat de ecologisten dit vorige legislatuur al niet ter harte genomen hebben”, aldus Brussels Parlementslid Liesbet Dhaene.

Vlaams Parlementslid Bart Nevens sluit zich hierbij aan: “Dit is eindelijk een stap in de goede richting. Vorige jaren belandde er op één dag op twee een massa ongezuiverd afvalwater in de Zenne. Onderzoekers van de ULB toonden aan dat dit catastrofaal is voor de biodiversiteit in het noordelijke deel van de rivier. Maar nu wordt hier dankzij politieke druk van de N-VA binnenkort een einde aan gemaakt, want begin 2018 zal de rioolcollector eindelijk gereinigd worden door VIVAQUA.

De N-VA-parlementsleden benadrukken wel dat louter het reinigen van de hoofdcollector niet voldoende is. “Brussel heeft nood aan een efficiënt waterbeleid, met structurele investeringen in bestaande en nieuwe waterinfrastructuur (zoals rioleringen) en regelmatig onderhoud van de collectoren. Bovendien is het belangrijk dat het Brussels Gewest wettelijk vastlegt hoe vaak afvalwater overgestort mag worden. In Vlaanderen gebeurt dat gemiddeld 40 keer per jaar. Het zou een goede zaak zijn dat er ook in Brussel een streefcijfer komt”, besluiten Dhaene en Nevens.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is