Plastic zakken: nood aan duidelijke regels

Door Bart Nevens op 22 juni 2016, over deze onderwerpen: Afvalbeleid, Leefmilieu, Natuur

Worden plastic winkelzakjes nu verboden of niet? Of gaan ze enkel betalend worden? En geldt dit in heel het land of enkel in Vlaanderen? De verschillende en verwarrende communicatie van de laatste weken maakten ons niet veel wijzer. Bart vroeg minister Schauvliege vanop het spreekgestoelte in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement om uitleg.

Enkele weken geleden antwoordde minister Schauvliege positief op mijn vraag over een mogelijk verbod op het gebruik van conventionele plastic zakjes voor éénmalig gebruik. Tevens sloot de minister zich aan bij mijn vraag om de verschillende alternatieven te zullen onderzoeken.

Maar, ook de federale regering is bevoegd voor Leefmilieu. En in die hoedanigheid kondigde minister Marghem deze week aan dat ze een ‘ontradende minimumprijs’ wil invoeren voor "alle plastic draagtassen en niet composteerbare papieren zakken én een verbod op lichte plastic zakken die thuis niet tot compost kunnen worden verwerkt".

Heterogene bevoegdheden leiden naar Absurdistan

Op zich kan dit kan perfect, want de federale overheid is bevoegd voor “het op de markt brengen” in het kader van productnormering, terwijl Vlaanderen bevoegd is voor 'het gebruik' in het kader van milieureglementering. Het is dus zo absurd dat als de federale overheid een 'verbod' oplegt, de winkelier de zakjes niet mag meegeven aan de klant; maar als het gewest een 'verbod' oplegt, dan mag de winkelier het zakje wel aanbieden, maar mag de klant het niet meenemen. Inderdaad: Absurdistan.

We moeten iets aan de afvalberg doen, maar als het over plastic zakjes gaat, dan is het intussen helemaal niet meer duidelijk welk beleid we nu mogen verwachten. In het belang van zowel de consument, de handelaars als het milieu is duidelijkheid inzake communicatie aangewezen.

Oplossing is in de maak

Opvallend was dat ook minister Schauvliege uit de lucht viel toen ze de aankondiging van minister Marghem hoorde. Op de rondetafelgesprekken met de andere gewesten en de federale overheid had deze laatste immers aangegeven dat ze het initiatief aan de deelstaten ging laten. Op 6 juli zitten de verschillende overheden opnieuw samen, om zodoende tot een gezamenlijke oplossing te komen en dat is nodig ook, want de Vlaming verdient duidelijkheid.

 

Foto: PETER Schoonen

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is