Profileringsdrang provincies leidt tot conflicten

Door Bart Nevens op 1 december 2015, over deze onderwerpen: Kortenberg, Ruimtelijke ordening
Bart Nevens N-VA

De provincie Vlaams-Brabant uit zich via een mediacampagne als instantie waar gemeentelijke besluiten kunnen worden aangevochten. Met deze grove belediging laat de provincie uitschijnen dat de gemeentebesturen en het gemeentepersoneel incompetent zijn.

'In beroep bij de deputatie' en 'Geef je bouwplannen een tweede kans', zo luidt de boodschap van de provincie Vlaams-Brabant. Burgers kunnen inderdaad voor elke bouwvergunning in beroep gaan bij de deputaties. Vandaag de dag worden bijna twee derde van de beroepen bij de provincie verworpen. Ik kan me dus niet van de indruk ontdoen dat de deputatie zichzelf belangrijker wil maken dan dat het vandaag is. Blijkbaar is het zo ver gekomen dat de provincie met een campagne moet komen om iets om handen te hebben.

Gemeentelijke autonomie

De Vlaamse Regering hecht veel belang aan de autonomie van de gemeenten en de zesde staatshervorming heeft heel wat bevoegdheden bij de provincies weggehaald. Het is geen geheim dat de N-VA het provinciale niveau liever afgeschaft ziet. De provincie trekt het vertrouwen van de Vlaamse Overheid in de gemeenten in twijfel en bestempeld de lokale besturen nu in de media als prutsers die niet weten waarover ze het hebben.

Profileringsdrang leidt tot conflicten

De gemeenten zoeken voortdurend voorzichtige evenwichten in de ruimtelijke ordening, maar die worden in de praktijk vaak doorkruist door de provincie. Zelf heb ik als schepen van ruimtelijke ordening de profileringsdrang van de provincie reeds ondervonden. De gemeente Kortenberg gaf tot tweemaal toe geen bouwvergunning voor een immense loods van 40 op 60 meter, vlak achter een woonwijk, midden in velden. De provincie gaf echter wel een vergunning, tegen de verschillende structuurplannen in. Ook de adviezen van haar eigen administratie werden genegeerd.

Er werd uiteraard beroep aangetekend tegen deze beslissing, maar in afwachting van de schorsing van de beslissing van de deputatie blijft de bouw onverminderd voortgaan. Het gevaarte wordt opgetrokken met betonplaten, de bouw gaat bijgevolg enorm snel en intussen staat er dus al een heus gevaarte. Stel dat de bouwvergunning wordt ingetrokken, zal de loods dan ook effectief afgebroken worden?

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is