Provincie keurt meerjarenplan 2020-2025 goed!

Door Bart Nevens op 10 december 2019

Tijdens de provincieraad van december werd het meerjarenplan 2020-2025 van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurd. Een werk van lange adem dat resulteerde in een lijvig document waar de N-VA fractie zich volmondig achter kon scharen.
Enkele krachtlijnen uit ons meerjarenplan:

  • We besparen over de hele legislatuur 4,5 miljoen euro op de eigen werking. Naast de vermindering van het aantal raadsleden en gedeputeerden, besparen we ook 15% op de partijdotaties.
  • We gaan efficiënter werken en laten het personeelsbestand met 2% terugdringen, zonder naakte ontslagen.
  • We investeren volop in nieuwe fietspaden. De bedoeling is om de komende jaren maar liefst 100 kilometer nieuwe fietssnelwegen en aanliggende fietsroutes aan te leggen. Goed voor een investering van 73,6 miljoen euro.
  • We blijven investeren in sociale huisvesting. We werken via innovatie woonvormen aan een groter aanbod aan energiezuinige woningen. We blijven via Vlabinvest de achterstanden in de zorg in Vlaamse Rand wegwerken en maken daarvoor 2,5 miljoen euro vrij.  Met Vlabinvest gaan we daarnaast met huur- en koopwoningen de strijd aan tegen de verdringing in de Vlaamse Rand (€ 25,9 miljoen).
  • Als beheerder van 1.400 kilometer waterlopen realiseren we deze legislatuur 12 investeringsprojecten waarbij er ruimte voor water wordt gecreëerd en er ingezet wordt op een verhoging van de biodiversiteit.
  • Om onze natuur en het klimaat te ondersteunen geven we zelf het goede voorbeeld en werken we naar klimaatneutraliteit toe. Daarnaast ondersteunen we klimaatacties van diverse actoren (€ 8,5 miljoen) en werken we nauw samen met natuurverenigingen en gemeenten (€ 17,5 miljoen).
  • We zetten verder in op het beleidsdomein Vlaams karakter. We zullen enkel nog projecten subsidiëren die in eerste instantie het doel hebben om anderstaligen in contact te laten komen met het Nederlands.
  • We verhogen het budget voor dierenwelzijn om een grotere ondersteuning te kunnen bieden aan dierenasielen.
  • Projecten die sinds de interne staatshervorming niet meer tot onze bevoegdheid behoren, maar waar de provincie in het verleden wel nog belastinggeld voor vrijmaakte, zetten we stop.  Een voorbeeld hiervan is het  Afrika Filmfestival. Het vrijgekomen geld binnen de bevoegdheid Noord-Zuid zetten we in op duurzame terreinrealisaties met een focus op CO2-reductie, klimaatadaptatie/water en circulair bouwen.

Meer details over de volledige meerjarenplanning vindt u hier.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is