Provincie trekt hoger budget uit voor professionalisering dierenasielen

Door Bart Nevens op 23 april 2020, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn
Dierenasielen ontvangen meer middelen - Bart Nevens

Op voorstel van gedeputeerde voor dierenwelzijn Bart Nevens keurde de provincieraad van Vlaams-Brabant  een vernieuwd subsidiereglement goed voor erkende dierenasielen en vogelopvangcentra. "Hierdoor kunnen dierenasielen op basis van kwalitatieve criteria meer subsidies krijgen. Het doel is om de asielen verder te professionaliseren", zegt Bart Nevens tevreden.

Sinds 2016 kunnen erkende Vlaams-Brabantse dierenasielen en vogelopvangcentra voor hun werking een subsidie krijgen van de provincie Vlaams-Brabant. Het budget werd evenredig verdeeld onder alle asielen die een aanvraag indienden. “Omdat we ons beleid willen professionaliseren, hebben we ons budget opgetrokken van 40.000 naar 100.000 euro en het bestaande subsidiereglement aangepast”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor dierenwelzijn. “Elk erkend asiel krijgt sowieso nog steeds de basissubsidie van 1.500 euro, dat bedrag verandert niet. Maar het kan dat bedrag verhogen als het voldoet aan een aantal kwalitatieve criteria”.

Criteria

Deze criteria zijn het aantal opvangplaatsen, het aantal opgevangen dieren, het aantal opgevangen diersoorten, het aantal overeenkomsten met gemeenten en het aantal inbeslagnames, met uitzondering van zwerfkatten, op vraag van inspectie Dierenwelzijn Vlaanderen, politiezones of gemeenten.  De dierenasielen mogen de subsidies gebruiken voor kosten voor opvang en voeding, verzekerings- en verzorgingskosten en dierenartskosten.

Simulatie

"Vandaag kunnen we echter nog niet zeggen welke asielen hoeveel bijkomende middelen zullen ontvangen, omdat ze ons uiteraard de nodige verantwoordingsdocumenten nog moeten bezorgen. Uit een simulatie die we maakten blijkt wel dat elk asiel dat in aanmerking komt sowieso meer middelen zal ontvangen. Maar ik wil nogmaals benadrukken dat geen enkel asiel er op achteruit zal gaan, integendeel."

“Met dit nieuwe reglement willen we de dierenasielen stimuleren om nog meer op een professionele manier te werken. Dit komt zowel de dieren als de medewerkers ten goede”, besluit gedeputeerde Bart Nevens tevreden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is