Provincie Vlaams-Brabant investeert 9,5 miljoen in natuur en landschap

Door Bart Nevens op 29 mei 2020, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Lokale overheid, Natuur, Water

De provincie verlengde haar samenwerkingsovereenkomst met de 5 Vlaams-Brabantse regionale landschappen voor 6 jaar. "Samen met de regionale landschappen, onze partners op het terrein, maken we werk van klimaatbestendige natuur en robuuste landschappen. Een goede zaak voor mens, plant en dier. Gespreid over 6 jaar investeren we zo'n 9,5 miljoen euro", zegt gedeputeerde voor leefmilieu Bart Nevens. 

Regionale landschappen zijn streeksamenwerkingen van provincie, gemeenten en lokale verenigingen, waarbij de provincie haar rol als streekmotor ten volle opneemt. Naast het beschermen en versterken van de natuur- en de landschapswaarden via concrete projecten in de openbare ruimte, zetten ze samen met de provincie ook in op het verstevigen van de biodiversiteit en ondersteunen van erfgoedprojecten. De vijf regionale landschappen in Vlaams-Brabant, Noord-Hageland, Zuid-Hageland, Dijleland, Brabantse Kouters en Pajottenland & Zennevallei, werken hiervoor nauw samen met de provincie. 

“We willen de inwoners en bezoekers aan onze provincie dichter bij de natuur brengen", zegt Bart Nevens. "Daarom werkten we ook vorig jaar samen met de Regionale Landschappen heel wat concrete projecten uit op het terrein." Zo realiseerden onze vijf Regionale Landschappen in 2019 onder meer: 

 • de aanleg, het beheer of herstel van 34 km hagen, heggen en houtkanten
 • de aanplant van 840 en het herstelbeheer van 662 knotbomen en solitaire hoogstambomen
 • de aanplant en het herstelbeheer van 1,5 km dreven
 • de aanleg, herstel of herinrichting van 57 poelen, vijvers en waterpartijen 
 • de aanleg en herstel van 87 hoogstamboomgaarden
 • de (her)inrichting van patrijzenakkers, aanleg bloemenweiden, maaibeheer en ruigtebeheer,  beheer en nazorg van kleine landschapselementen en bos voor  een oppervlakte van in totaal  7,74 hectare   
 • het bevestigen van 302 kunstnesten voor huiszwaluwen  door natuur- en landschapsploegen
 • 421 particulieren, landbouwers en gemeenten kregen advies van een regionaal landschap, 411 eigenaars zijn betrokken bij een terreinactie. 
 • 969 inwoners van Vlaams-Brabant kochten streekeigen plantgoed aan bij de Samenaankoop Behaag je tuin. Zo maakten ze onze provincie zelf meer biodivers. Ook dit najaar gaat de samenaankoop opnieuw door. 
 • 28.683 deelnemers aan publieke en educatieve activiteiten 
 • in het kader van 360°-erfgoedprojecten, die zorgen voor de herwaardering van klein bouwkundige erfgoedrelicten samen met de landschappelijke historische omgeving:  de restauratie van 51 waardevolle grafzerken, 1 bakoven, 3 kapellen en 2 historische poorten. 

Groen-blauwe netwerken

"Ook de komende 6 jaar blijven we inzetten op de ondersteuning van de vijf Vlaams-Brabantse regionale landschappen. Daarom investeren we  tussen 2020 en 2025 in totaal zo'n 9,5 miljoen euro. 2.650.00 euro daarvan zetten we in voor  erfgoedprojecten die kenmerkend zijn in het landschap en een historische dimensie met zich meedragen. Denk maar aan een oude watermolen of een ijskelder.  6.840.000 euro zetten we in voor de realisatie van een klimaatbestendig en biodivers landschap. Hierbij wordt ingezet op de versterking van de groen-blauwe netwerken in de open ruimte en een groen-blauwe dooradering tot ín de bebouwde ruimte. Dit gebeurt via terreinprojecten, natuur- en milieueducatie en sensibilisatie.

Iedereen kan steentje bijdragen voor de natuur

“Natuur beperkt zich in Vlaams-Brabant niet tot natuurgebieden, maar vind je overal in het landschap. Samen met de regionale landschappen zetten we in op de versterking van ons landschap. Ook in jouw tuin en omgeving zijn er heel wat kansen en mogelijkheden om de natuur te versterken. Daarom vinden we het belangrijk om samen met de regionale landschappen verder in te zetten op het vergroten van het draagvlak voor onze natuur. Immers: iedereen kan zijn of haar steentje bijdragen, hoe beperkt dat soms ook is”, besluit Bart Nevens.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is