Provincie Vlaams-Brabant: De efficiënte streekmotor van onze unieke topregio

Door Bart Nevens op 17 januari 2019

Het nieuwe provinciebestuur stelde haar beleidsverklaring voor in Leuven. De nadruk ligt duidelijk op een drie pijlers: duurzaamheid, het behouden van het groene en Vlaamse karakter van en het versterken en verankeren van de economische kracht van de provincie.

“Sinds haar ontstaan in 1995 heeft de provincie al tal van veranderingen doorgemaakt. Vaak leverde het daarbij pionierswerk voor nieuwe maatschappelijke uitdagingen. Die dynamiek, die vervat zit in het DNA van onze provincie, zal ook de er ook nu voor zorgen dat we deze legislatuur de streekmotor voor onze provincie blijven”, zegt eerste gedeputeerde Bart 

Vanuit haar bijzondere positie, blijft de provincie Vlaams-Brabant de brug maken tussen de gemeenten en Vlaanderen. Vanuit onze coördinerende rol laten we bedrijven, universiteiten, gemeentebesturen, intercommunales, vrijwilligers en tal van organisaties samenwerken. “We moeten ons vooral focussen op de dingen waar we het verschil kunnen maken, op noden die de gemeenten overstijgen en waarvoor we het meest geschikte schaalniveau zijn.”

Duurzaamheidsdoelstellingen

De nieuwe beleidsploeg wil uiteraard ook de agenda 2030 onderschrijven en werkt daarbij zowel op korte als lange termijn. Zo zal ze doorheen haar verschillende beleidsdomeinen een rode draad van duurzaamheid verweven. “In de mate dat we bevoegd zijn, zullen we ons steentje bijdragen om de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) maximaal te helpen realiseren in onze regio. Dit doet het onder meer door innovatie te ondersteunen en nieuwe natuur te realiseren waar mogelijk. We moeten mensen blijven stimuleren om duurzame keuzes te maken.”

Efficiënt beleid

De provincie zal daarom een doelgericht beleid neerzetten, waarbij er gestreefd naar  een zo efficiënt mogelijk resultaat te behalen met de beschikbare middelen. Deze basisprincipes zullen het beleid kenmerken in al zijn facetten en worden doorheen alle bevoegdheden gereflecteerd en uitgedragen, zowel intern als extern.

“Samengevat kunnen we dan ook stellen dat de provincie Vlaams-Brabant de streekmotor blijft die we gerichter en met meer paardenkracht willen inzetten om de levenskwaliteit van de Vlaams-Brabander te verhogen."

 

De volledige beleidsverklaring kan u rechtsboven terugvinden.

Foto: (Vlnr) Gedeputeerde Swinnen, Gedeputeerde Dehaene, Gouverneur De Witte, Griffier Marc Collier, Gedeputeerde Schevenels, Gedeputeerde Nevens. Rechten: © Marco Mertens 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is