Studievoormiddag: In de ban van de Rand

Door Bart Nevens op 29 januari 2018, over deze onderwerpen: Brussel / Vlaamse Rand, Lokale overheid

BRIO, het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum, stelde in CC De Zandloper in Wemmel haar meest recente studie voor. De studie gaat in op de specifieke kenmerken die de Vlaamse Rand maken tot wat ze vandaag is: een complexe regio vlak naast de grootstad Brussel en in het hinterland van steden als Mechelen en Leuven, met een eigen dorpse karakter, met groene verbindingen en een unieke Vlaamse eigenheid.

Tijdens de studiedag, een initiatief van BRIO & Documentatiecentrum Vlaamse Rand, i.s.m. vzw ‘de Rand’, lichtten de onderzoekers hun bevindingen toe. De ligging nabij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt dat de Rand onderhevig is aan toenemende demografische druk en internationalisering, met een sterke impact op mobiliteit, huisvesting, onderwijs, het groene karakter, enz. 'Hoe worden deze uitdagingen ervaren? En hoe gaan de gemeenten er mee om?', wilden de onderzoekers weten. "Uit de resultaten kwam onder meer naar voor de Vlaamse Rand zich niet altijd moet spiegelen aan de grootstedelijke buur, maar uit moet gaan van haar unieke eigenheid. Hoewel de verschillende randgemeenten elk hun eigen dynamiek en karakter kennen worden ze vaak geconfronteerd met dezelfde uitdagingen. Het is zaak om daar zowel op gemeentelijk als bovenlokaal niveau op in te spelen", zegt Bart.

Een boeiende voormiddag met wetenschappelijke info, die uiteraard uitstekend dienst zal doen als achtergrond voor het parlementaire werk van Bart.

 

Momenteel is de studie zelf nog niet online raadpleegbaar, maar van zodra dat het geval is kan u ze via deze pagina consulteren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is