‘Tous ensemble’ gaat niet op voor Luchthaven van Zaventem

Door Bart Nevens op 15 juni 2016, over deze onderwerpen: Brussel / Vlaamse Rand, Luchthaven, Vlaamse Rand, Zaventem

Met hun onredelijke eisen brengt de Brusselse Regering de toekomst van de luchthaven van Zaventem in het gevaar. Bart riep de Vlaamse regering dan ook op om de luchthaven van Zaventem te blijven ondersteunen, in het belang van de Rand en Vlaanderen.

De Brusselse regering, geruggesteund door het grote merendeel van de Brusselse gemeenten en Brusselse actiegroepen, trok enkele dagen geleden naar de rechtbank vanwege het uitblijven van een spreidingsplan van Brussels Airport.

Dat de Brusselse regering een fundamenteel probleem heeft met Brussels Airport blijkt uit haar eisenpakket. Want die eisen zijn niet min: zo moet de kanaalroute volledig geschrapt worden en moet de zogeheten ‘bocht naar links’ fel verscherpt worden. Alsof dat nog niet genoeg is, eist de Brusselse regering ook nog dat er geen vluchten meer vertrekken vanop de luchthaven van Zaventem tussen 18u ‘s avonds en 7u ’s morgens.

De Vlaamse Rand krijgt de volle lading

Met andere woorden: de Brusselse overheden willen dat álle vliegbewegingen vanop Brussels Airport over Vlaanderen opstijgen en landen, en tegelijkertijd wil men in Brussel de economische leefbaarheid van de luchthaven van Zaventem -opnieuw- een zware klap toedienen. Alsof de luchthaven nog niet genoeg geteisterd werd. Tous ensemble? Dat geldt blijkbaar alleen als het over voetbal gaat.

Bart vroeg minister Schauvliege in het Vlaams Parlement dan ook om een duidelijke reactie tegenover deze disproportionele eisen, die moeilijk een uiting van goed nabuurschap en gedeelde lasten en lusten kunnen genoemd worden, en kreeg die ook: Vlaanderen zal tussenkomen in gerechtelijke procedures, beloofde de minister. Bovendien sprak de minister ook haar engagement uit om werk te maken van een samenwerkingsakkoord rond de luchthaven.

Economisch belang van de luchthaven is gigantisch

En dat is nodig ook. Want het belang van de luchthaven van Zaventem is gigantisch:  het is de op één na belangrijkste pool voor economische groei in het land, die instaat voor bijna 2% van het BBP en een toegevoegde waarde van  3,2 miljard euro. En dan hebben we het nog niet over de meer dan 60.000 rechtstreekse en onrechtstreekse banen die de luchthaven genereert.

Bart toonde zich dan ook tevreden dat de Vlaamse regering proactief zal zijn in dit dossier en nu reeds actie zal ondernemen om zodoende de belangen van heel Vlaanderen en in het bijzonder de Vlaamse Rand te verdedigen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is