Vervuiling Zenne blijft aanhouden: Brussels gewest verschuilt zich achter Vivaqua

Door Bart Nevens op 22 maart 2018, over deze onderwerpen: Brussel / Vlaamse Rand, Leefmilieu, Water

Ondanks Brusselse beloftes wordt de Zenne om de twee dagen zwaar vervuild met Brussels afvalwater. Volgens minister Schauvliege kan Vlaanderen niets ondernemen, omdat het Brussels Gewest zich verschuilt achter watermaatschappij Vivaqua. "Dit Brussels non-beleid is een ramp voor de biodiversiteit. Een ware schande", zegt Bart, die ijvert voor een hardere aanpak.

Om de 1,7 dagen loopt de hoofdriool onder de Vilvoordelaan in Haren over en loost dan ongezuiverd afvalwater in de Zenne. Dat zorgt voor een merkbare terugval van de waterkwaliteit in de rivier, verderop in Vlaanderen. Omdat de rioolcollector in kwestie al tien jaar niet gereinigd is, slaat er steeds meer bezinksel in neer. Daardoor loopt de riool bij regenbuien over: in 2016 liep 15 procent van het rioolwater zo ongefilterd de Zenne in, in het drogere 2017 ging het nog altijd om 11,2 procent. Bart kaartte het probleem eerder al aan, maar ondanks Brusselse beloftes werd de riool nog steeds niet gereinigd.

Leefmilieu stopt (niet) aan de gewestgrenzen

Volksvertegenwoordiger Bart Nevens (N-VA) vroeg minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) of zij boetes had uitgeschreven voor de systematische vervuiling vanuit Brussel, die hij “schuldig verzuim” noemde. "De minister haar Brusselse collega, Céline Fremault (CDH), beloofde Vlaanderen immers dat de rioolcollector eind 2017 of ten laatste begin 2018 schoongemaakt zou worden. Maar wat blijkt: dat is nog steeds niet gebeurd. Omdat er nog een openbare aanbesteding loopt zal de vervuiling nog minstens zes maanden duren. Dit toont nogmaals aan hoe zeer ze in Brussel met het leefmilieu van hun buren inzitten."

Vivaqua

Opmerkelijk is ook het zwakke excuus dat het Brussels Gewest hanteert: waterbeheerders Aquafin en de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) hebben een samenwerkingscontract. Op het overleg met  de BMWB in december 2017 kaartte Vlaanderen de situatie nogmaals aan. Maar: de collector is in beheer van Vivaqua. "En aangezien Vlaanderen daar geen contract mee heeft kan het geen boetes heffen. Pure Kafka. Ondertussen gaat de vervuiling van de Zenne lustig verder. Dat lijkt een boude stelling, maar volgens experts van de ULB zijn die overstorten catastrofaal voor de biodiversiteit."

Volgens Schauvliege is er een oplossing in de maak, want met 10 miljoen aan Europees geld wordt er een bufferbekken aangelegd, wat het aantal overstortmomenten sterk zal doen dalen. Maar daar was Bart het niet mee eens: “Het Brussels Gewest heeft tien jaar nagelaten een hoofdriool te onderhouden, wetende dat de impact voor rekening van Vlaanderen is. Als je van slechte wil bent zou je bijna durven denken dat Brussel deze houding aanneemt om de Vlaamse gemeenten die recent uit Vivaqua traden een lesje te leren. Goed nieuws zou zijn dat minister Schauvliege hard zou optreden en dat de Milieuinspectie proces-verbaal opmaakt. Dat bufferbekken zal immers nog jaren op zich laten wachten.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
5
De gemiddelde score is