Vlaanderen toont ambitie inzake ruimtegebruik!

Door Bart Nevens op 12 december 2016, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke ordening

Vlaanderen is ambitieus: vanaf 2040 wordt er geen bijkomende openbare ruimte meer ingenomen. “Die zogenoemde betonstop is een uitstekende zaak voor Vlaanderen en is absoluut nodig”, zegt Bart.

Onder leiding van Vlaams minister-president Bourgeois bewijst de Vlaamse Regering hiermee andermaal dat ze denkt aan de lange termijn en de toekomstige generaties. “Ruimtelijke Ordening heeft een enorm belangrijke invloed op ons dagelijks leven, ons klimaat en onze levenskwaliteit. Zowel in het Vlaams Parlement als binnen de Regering hebben we als N-VA’ers hard aan de kar getrokken voor een ambitieus akkoord over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Dat akkoord is een essentiële stap in het vrijwaren van de open ruimte, het tegengaan van de ruimtelijke wanorde en verrommeling, en het oplossen van onze mobiliteitsproblemen.”

Het was voor ons belangrijk om het niet bij louter plannen te laten, maar nu ook concreet uit te werken hoe we die afname van bebouwde ruimte zullen realiseren. “We mogen ons daarbij niet laten beperken door allerlei vastgeroeste ideeën, maar moeten op een radicaal andere manier met onze ruimte leren omgaan. Open staan voor creatieve maatregelen, met het nodige respect voor eigendomsrechten. Verhandelbare bouwrechten, herbenutten van leegstaande ruimte en het verstandig inplanten van nieuwe ontwikkelingen zijn in dat verband cruciaal. Het doet plezier dat ik mijn steentje kon bijdragen aan dit plan, want hiermee zorgen we er voor dat onze kinderen en hun kinderen nog zullen kunnen genieten van natuur in Vlaanderen”, besluit Bart tevreden.

Betonstop N-VA Bart Nevens

Dit werk van N-VA valt onder een Creative Commons 'Naamsvermelding-Geen​Afgeleide​Werken 4.0 Internationaal'-licentie.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is