"Welzijnsachterstand Vlaams-Brabant is problematisch"

Door Bart Nevens op 1 mei 2019

Uit een analyse van de welzijns- en zorgsector door de Provincie Vlaams-Brabant blijkt dat  onze provincie nog steeds met een historische achterstand kampt. “Beschamend. De inspanningen moeten fors opgedreven worden. Ik roep de volgende Vlaamse Regering dan ook op om hier eindelijk werk van te maken”, zegt gedeputeerde voor Vlabinvest Bart Nevens.

De laatste jaren werden zowel op Vlaams als op provinciaal niveau inspanningen geleverd om de historische achterstand ten opzichte van de andere provincies in de welzijns- en zorgsector weg te werken. “Die inspanningen hebben echter maar deels gewerkt. De beoogde gelijkschakeling met de rest van Vlaanderen is er nog steeds niet. De grootste tekorten situeren zich in het arrondissement Halle-Vilvoorde. Toch maakt Vlaams-Brabant bij de volgende uitbreiding geen kans op extra middelen”, zegt gedeputeerde Bart Nevens.

Jongerenwelzijn

Op het vlak van jongerenwelzijn loopt Vlaams-Brabant achter voor alle typemodules, zoals verblijf, begeleiding, dagopvang en diagnostiek, binnen de organisaties van bijzondere jeugdzorg (OVBJ), de onthaal-, oriëntatie en observatiecentra (OOOC) en de Centra voor Integrale Gezinszorg (CIG). “In de afgelopen jaren was er hier en daar wel groei op te tekenen, maar de cijfers tonen aan dat er ook de volgende jaren nog veel inspanningen nodig zullen zijn om de achterstand in te halen.”

Voor de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning zien we vooral in het residentiele aanbod een grote achterstand in Vlaams-Brabant. “In het arrondissement Halle-Vilvoorde is er zelfs geen korte opvang voorhanden en ook crisisopvang ontbreekt er. Bedroevend.”

“Tot en met 2012 zien we bij de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg een inhaalbeweging in de provincie-Vlaams-Brabant. Helaas is er sindsdien een terugval zodat Vlaams-Brabant het minst aantal VTE heeft per 10.000 inwoners. Ook in deze sector gaat het vooral om een achterstand in het arrondissement Halle-Vilvoorde. Deze trend zet zich ook verder bij de psychiatrische verzorgingstehuizen en initiatieven voor beschut wonen.”

Vandeurzen

In het Vlaamse regeerakkoord wordt de achterstand in Halle-Vilvoorde expliciet vernoemd en wordt er een geïntegreerd beleid aangekondigd voor de inwoners van de Vlaamse Rand.
“Sinds 1 januari 2018 werken we met Vlabinvest Zorg aan het wegwerken van die achterstanden. Dat we van zo ver komen is bedroevend, maar dat de achterstand nog zo groot is een schande. Deze achterstand is op conto van minister Vandeurzen te schrijven.”

Provincie schakelt met Vlabinvest Zorg tand hoger

“Vlaanderen voorziet jaarlijks 2.500.000 euro die wij bij Vlabinvest Zorg inzetten als subsidies voor investeringen in gronden, gebouwen en de inrichting van welzijns- en zorgvoorzieningen die een bijkomend of verbeterd zorgaanbod creëren. Op die manier hopen we het welzijnsaanbod structureel te versterken. Maar meer middelen zijn nodig”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor Vlabinvest.

“Willen we de historische zorgachterstand in Vlaams-Brabant effectief wegwerken dan is een verdubbeling van de middelen aan de orde”, meent Nevens. “Ik zal ook de volgende Vlaams minister van Welzijn daarom op deze achterstand blijven wijzen."

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is