Werken aan Vijversbeek in Tremelo garanderen afvoer water en behoud beverdam

Door Bart Nevens op 17 juni 2019, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Water
Werken waterloop behoud beverdam Bart Nevens

De provincie Vlaams-Brabant heeft vandaag de beverdam in de Vijversbeek in Tremelo verlaagd. "Hiermee willen we de normale afvoer van het beekwater garanderen en de wateroverlast bestrijden. Het leefgebied van de bever wordt hiermee niet bedreigd omdat hun burcht en dam behouden blijven", legt bart als gedeputeerde voor waterlopen en dierenwelzijn uit.

De laatste jaren is het aantal bevers, een beschermde diersoort, in onze regio sterk toegenomen. Ook in de Vijversbeek en de Grote Laak in Tremelo vestigde zich een beverfamilie. Ze bouwde er een burcht met een dam.

"Maar zo'n dam hindert de normale stroming in de beek. Dit leidt tot wateroverlast in het nabijgelegen woongebied. Want na hevige regenval functioneert het waterbufferbekken niet meer voldoende en komt het waterniveau in het gebied van de Vijversbeek te hoog te staan. De Vijversbeek in Tremelo is een waterloop, die onderhouden wordt door de provincie Vlaams-Brabant."


De provincie werkte, in nauw overleg met de gemeente Tremelo en Natuurpunt, daarom een plan uit om de problematiek aan te pakken. "De dam wordt verlaagd tot op het niveau dat het water voldoende kan doorstromen maar dat de toegang tot de beverburcht toch onder water blijft. Zo voorkomen we dat er overlast ontstaat doordat het water onvoldoende kan doorstromen door de beverdam”, zegt Bart “Tegelijkertijd blijft het leefgebied van de bever, een koesterbuur van Tremelo, beschermd”.

De beverdam op de Grote Laak, net stroomafwaarts de monding van de Vijversbeek, wordt ongemoeid gelaten omdat die geen wateroverlast veroorzaakt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is