Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Bart Nevens op 25 oktober 2018, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Lokale overheid, Natuur, Vlaamse Rand

N-VA, CD&V en Open Vld vormen de nieuwe meerderheid in provincie Vlaams-Brabant. N-VA’ers Bart Nevens en Gunther Coppens zullen deel uitmaken van de deputatie, het provinciale bestuur. Voor Bart betekent de overstap naar het provinciale niveau een einde van zijn mandaat als Vlaams parlementslid …

Door Bart Nevens op 22 februari 2018, over deze onderwerpen: Brussel / Vlaamse Rand, Leefmilieu, Natuur, Vlaamse Rand

Gegoochel met cijfers, zo omschrijft  Bart Nevens de pogingen van minister Schauvliege om deze regeerperiode 1.000 hectare bijkomend toegankelijk groen te creëren in de Vlaamse Rand. “Er komt amper toegankelijke groene ruimte bij”, zegt Bart. Hij pleit voor een andere aanpak. Het Vlaams …

Door Bart Nevens op 17 mei 2017, over deze onderwerpen: Kortenberg, Leefmilieu, Luchthaven, Natuur, Ruimtelijke ordening, Vlaamse Rand

In de commissie leefmilieu van het Vlaams Parlement pleitte Bart er voor om een plan-MER voor de luchthaven op te stellen. Bij zo’n plan-MER, worden de effecten van het op het milieu weergegeven. Een MER wordt opgesteld bij activiteiten en projecten die mogelijk belangrijk nadelige gevolgen voor …

Door Bart Nevens op 9 mei 2017, over deze onderwerpen: Kortenberg, Luchthaven, Vlaamse Rand

Gevraagd naar de impact van het ‘alternatief baangebruik’ zoals voorgesteld door Brussels Airport Company (BAC) voor de Vlaamse Rand antwoordde minister Schauvliege dat ze niet vooruit wil lopen op de feiten. “Nochtans is het zonneklaar dat de Vlaamse Rand meer hinder zal ondervinden”, zegt Bart …

Door Bart Nevens op 31 maart 2017, over deze onderwerpen: Kortenberg, Luchthaven, Vlaamse Rand, Zaventem

Rond de uitbreidingsplannen van luchthaven doen heel wat cowboyverhalen de ronde die voor heel wat ongerustheid in de omliggende gemeenten zorgen. Bart wilde van minister Schauvliege de zekerheid dat die plannen sowieso binnen het kader van de regelgeving moeten vallen en kreeg daar een positief …

Door Bart Nevens op 23 november 2016, over deze onderwerpen: Brussel / Vlaamse Rand, Kortenberg, Leefmilieu, Luchthaven, Natuur, Ruimtelijke ordening, Vlaamse Rand, Zaventem

“De plannen van Brussels Airport Company maken dat Vlaams-Brabant alle vluchtroutes over zich zal krijgen en zijn het gevolg van de Brusselse wurgpolitiek. Het wordt tijd dat ook Brussel haar verantwoordelijkheid opneemt”, zei Bart in het Vlaams Parlement. Luchthavenbeheerder Brussels Airport …