Nieuws over dit onderwerp

Geen nieuw doortrekkersterrein in Huizingen

Het doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners aan het provinciedomein van Huizingen sluit voorgoed de deuren. "We zijn niet van plan om een nieuw terrein aan te leggen", zegt bevoegd gedeputeerde …

Vlaanderen neemt Vlaams-Brabantse CO2-calculator voor scholen over

De provincie Vlaams-Brabant ontwikkelde een CO2-calculator voor haar Milieu Op School (MOS)-werking. De Vlaamse overheid is bereid om dit Vlaams-Brabants instrument over te nemen en verder te …

Nevens start gesprekken voor oprichting Nationaal Park

Provinciaal gedeputeerde voor leefmilieu Bart Nevens is verheugd dat de plannen rond het uitwerken van een Nationaal Park concreter worden. “Hier ijver ik al geruime tijd voor. Als gedeputeerde nodig …