Nieuws over dit onderwerp

Provincie trekt hoger budget uit voor professionalisering dierenasielen

Op voorstel van gedeputeerde voor dierenwelzijn Bart Nevens keurde de provincieraad van Vlaams-Brabant  een vernieuwd subsidiereglement goed voor erkende dierenasielen en vogelopvangcentra. "Hierdoor …

Verbod op onverdoofd slachten: de eindmeet is in zicht

Op vraag van de commissie dierenwelzijn zal de Raad van State advies uitbrengen over decreetsvoorstel dat het verbod op onverdoofd slachten moet regelen. De bedoeling is om tot een breed gedragen en …