Nieuws over dit onderwerp

Vlaanderen neemt Vlaams-Brabantse CO2-calculator voor scholen over

De provincie Vlaams-Brabant ontwikkelde een CO2-calculator voor haar Milieu Op School (MOS)-werking. De Vlaamse overheid is bereid om dit Vlaams-Brabants instrument over te nemen en verder te …

430.000 € voor bescherming kwetsbare dier- en plantsoorten

De provincie Vlaams-Brabant en Natuurpunt werken reeds geruimde tijd samen in de strijd tegen de biodiversiteitscrisis. Beide partners breien daar een vervolg aan en voeren samen projecten uit om te …

Interview Natuurpunt: “Ik wil werk maken van méér natuur”

Als gedeputeerde bevoegd voor onder meer Leefmilieu en Waterlopen maakte Bart van bij zijn aantreden zijn ambities duidelijk: “Ik wil meer natuur realiseren. Concrete projecten op het terrein, daar …