Nieuws over dit onderwerp

Vliegroutes: Bart hekelt dubbele standaarden

Brussels minister van Leefmilieu Fremault wil alle vluchten over de Vlaamse Rand laten passeren en dreigt met dwangsommen van 100.000 euro per week. Bart hekelt de dubbele standaard van sommige …

Vlucht over het Hageland tvv Kom Op Tegen Kanker

Ook dit jaar veilde ik mezelf ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. Ditmaal kon er geboden worden op een vlucht over Vlaams-Brabant. Olivier Hottlet sleepte uiteindelijk de tickets in de wacht. We …

“Milieueffectenrapportage nodig voor de luchthaven”

In de commissie leefmilieu van het Vlaams Parlement pleitte Bart er voor om een plan-MER voor de luchthaven op te stellen. Bij zo’n plan-MER, worden de effecten van het op het milieu weergegeven …