Nieuws over dit onderwerp

“Milieueffectenrapportage nodig voor de luchthaven”

In de commissie leefmilieu van het Vlaams Parlement pleitte Bart er voor om een plan-MER voor de luchthaven op te stellen. Bij zo’n plan-MER, worden de effecten van het op het milieu weergegeven …

Aantal bouwberoepen stijgt overal

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) stuurt haar administratie bij nadat die verschillende en op de koop toe tegenstrijdige cijfers over bouwvergunningen en -beroepen de wereld in …

Gloednieuw OC Berkenhof in hartje Kortenberg!

Kortenberg krijgt binnenkort een gloednieuw ontmoetingscentrum: het oude deel van het Berkenhof wordt immers afgebroken en er komt een nieuwbouw in de plaats. “We namen alle gemeentelijke gebouwen …