Nieuws over dit onderwerp

Schauvliege goochelt met cijfers over groen in de Vlaamse Rand

Gegoochel met cijfers, zo omschrijft  Bart Nevens de pogingen van minister Schauvliege om deze regeerperiode 1.000 hectare bijkomend toegankelijk groen te creëren in de Vlaamse Rand. “Er komt amper …

“Milieueffectenrapportage nodig voor de luchthaven”

In de commissie leefmilieu van het Vlaams Parlement pleitte Bart er voor om een plan-MER voor de luchthaven op te stellen. Bij zo’n plan-MER, worden de effecten van het op het milieu weergegeven …

"Alternatief baangebruik zal voor meer overlast zorgen in de Vlaamse Rand"

Gevraagd naar de impact van het ‘alternatief baangebruik’ zoals voorgesteld door Brussels Airport Company (BAC) voor de Vlaamse Rand antwoordde minister Schauvliege dat ze niet vooruit wil lopen op …