Nieuws over dit onderwerp

430.000 € voor bescherming kwetsbare dier- en plantsoorten

De provincie Vlaams-Brabant en Natuurpunt werken reeds geruimde tijd samen in de strijd tegen de biodiversiteitscrisis. Beide partners breien daar een vervolg aan en voeren samen projecten uit om te …

Interview Natuurpunt: “Ik wil werk maken van méér natuur”

Als gedeputeerde bevoegd voor onder meer Leefmilieu en Waterlopen maakte Bart van bij zijn aantreden zijn ambities duidelijk: “Ik wil meer natuur realiseren. Concrete projecten op het terrein, daar …

Werken aan Vijversbeek in Tremelo garanderen afvoer water en behoud beverdam

De provincie Vlaams-Brabant heeft vandaag de beverdam in de Vijversbeek in Tremelo verlaagd. "Hiermee willen we de normale afvoer van het beekwater garanderen en de wateroverlast bestrijden. Het …