Nieuws over dit onderwerp

Droogteplan is een goede start

Ondanks alle neerslag is Vlaanderen een droge regio. "Vlaanderen verdroogt meer en meer. Onze grondwaterreserves kunnen zich niet snel genoeg herstellen. Het droogteplan van minister Schauvliege …

Vervuiling Zenne blijft aanhouden: Brussels gewest verschuilt zich achter Vivaqua

Ondanks Brusselse beloftes wordt de Zenne om de twee dagen zwaar vervuild met Brussels afvalwater. Volgens minister Schauvliege kan Vlaanderen niets ondernemen, omdat het Brussels Gewest zich …

Parlementen eens over gemeenschappelijke verklaring over klimaatbeleid

Als Vlaams Volksvertegenwoordiger en als ondervoorzitter van de commissie Leefmilieu in het Vlaams Parlement werkte ik mee aan de totstandkoming van het interparlementaire akkoord. Dit akkoord toont …