Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Bart Nevens op 26 juni 2019, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Natuur, Water

De provincie Vlaams-Brabant en Natuurpunt werken reeds geruimde tijd samen in de strijd tegen de biodiversiteitscrisis. Beide partners breien daar een vervolg aan en voeren samen projecten uit om te vermijden dat kwetsbare dier- en plantensoorten als de watersnip, blauwe knoop of bepaalde wilde …

Door Bart Nevens op 25 juni 2019, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Natuur, Water

Als gedeputeerde bevoegd voor onder meer Leefmilieu en Waterlopen maakte Bart van bij zijn aantreden zijn ambities duidelijk: “Ik wil meer natuur realiseren. Concrete projecten op het terrein, daar ga ik voor”, klonk het resoluut bij zijn aantreden. Natuurpunt had een gesprek met de eerste …

Door Bart Nevens op 17 juni 2019, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Water

De provincie Vlaams-Brabant heeft vandaag de beverdam in de Vijversbeek in Tremelo verlaagd. "Hiermee willen we de normale afvoer van het beekwater garanderen en de wateroverlast bestrijden. Het leefgebied van de bever wordt hiermee niet bedreigd omdat hun burcht en dam behouden blijven", legt bart …

Door Bart Nevens op 7 juni 2019, over deze onderwerpen: Natuur

De Groene Vallei, waartoe onder meer de natuurgebieden Silsombos in Erps-Kwerps, de Rotte Gaten in Meerbeek en het Floordambos in Steenokkerzeel, Machelen en Vilvoorde behoren, heeft er drie klimaatwandelingen en een klimaatfietstocht bij. Dankzij de routes, die er kwamen door een samenwerking …

Door Bart Nevens op 27 mei 2019

Als lijstduwer bij de opvolgers steunde ik onze lijst voor het Vlaams Parlement: 4.536 keer bedankt voor jullie stem! Dit geeft me moed om verder werk te blijven maken van een Vlaamse en groene provincie! …

Door Bart Nevens op 24 mei 2019

Met een nieuw en sterker label Diervriendelijke Gemeente zet de provincie Vlaams-Brabants de  gemeenten aan tot het voeren van een steviger beleid rond dierenwelzijn. “In het verleden was het label vrijblijvend, nu koppelen we er duidelijke doelstellingen aan, in het belang van onze dieren”, zegt …