Als eerste gedeputeerde voor de provincie Vlaams-Brabant ben ik bevoegd voor:

  • Milieu
  • Duurzaamheid
  • Dierenwelzijn
  • Communicatie
  • Waterlopen
  • Omgevingsvergunningen Leuven: dossiers in eerste aanleg
  • Personeel en tuchtzaken
  • Gebouwen en patrimonium
  • Ontwikkelingssamenwerking

Het is mijn ambitie om in deze verschillende domeinen een tweeledige rol te blijven spelen vanuit de porvincie: enerzijds als stille, vaak onzichtbare kracht die lokale projecten een extra duwtje in de rug geeft en de verbindend werkt tussen de verschillende actoren op het terrein, gaande van lokale besturen, verenigingen, het middenveld, belangengroepen, enzovoort. Daarnaast willen we als provincie ook de rol van streekmotor blijven opnemen en de kar trekken en impulsen geven waar nodig.