Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Bart Nevens op 17 mei 2017, over deze onderwerpen: Kortenberg, Leefmilieu, Luchthaven, Natuur, Ruimtelijke ordening, Vlaamse Rand

In de commissie leefmilieu van het Vlaams Parlement pleitte Bart er voor om een plan-MER voor de luchthaven op te stellen. Bij zo’n plan-MER, worden de effecten van het op het milieu weergegeven. Een MER wordt opgesteld bij activiteiten en projecten die mogelijk belangrijk nadelige gevolgen voor …

Door Bart Nevens op 20 april 2017, over deze onderwerpen: Lokale overheid, Ruimtelijke ordening, Omgevingsvergunning

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) stuurt haar administratie bij nadat die verschillende en op de koop toe tegenstrijdige cijfers over bouwvergunningen en -beroepen de wereld in stuurde. In het Vlaams Parlement bezorgde ze de correcte cijfers. “Een positief signaal”, zegt Vlaams …

Door Bart Nevens op 9 februari 2017, over deze onderwerpen: Kortenberg, Lokale overheid, Openbare werken, Ruimtelijke ordening

Kortenberg krijgt binnenkort een gloednieuw ontmoetingscentrum: het oude deel van het Berkenhof wordt immers afgebroken en er komt een nieuwbouw in de plaats. “We namen alle gemeentelijke gebouwen onder de loep om na te gaan waar niet langer voldaan wordt aan de noden en het comfort van de …

Door Bart Nevens op 6 februari 2017, over deze onderwerpen: Kortenberg, Ruimtelijke ordening

Uit een haalbaarheidsstudie blijkt dat de kerk van Kortenberg naast de misvieringen ook voldoende plaats kan bieden aan nevenactiviteiten. “Dit opent perspectieven, maar we hebben nog niets beslist”, zegt Bart als bevoegd schepen van Erfgoed en Ruimtelijke Ordening. Eind 2015 ging het …

Door Bart Nevens op 27 januari 2017, over deze onderwerpen: Kortenberg, Natuur, Ruimtelijke ordening

31 procent van de kantoorgebouwen in de Vlaamse Rand staan leeg. Op vraag van Bart zal minister Schauvliege extra aandacht vragen voor onze regio in twee studies. “Een herbenutting van leegstaande gebouwen moet onderzocht worden, op die manier kunnen we de open ruimte vrijwaren”, zegt Bart. De …

Door Bart Nevens op 25 januari 2017, over deze onderwerpen: Afvalbeleid, Kortenberg, Leefmilieu, Ruimtelijke ordening

De inwoners van het nieuwbouwproject Bareel aan Leuvensesteenweg in Kortenberg zullen hun afval via een ondergronds recyclageparkje kunnen inzamelen. “Een doordachte Ruimtelijke Ordening levert winst op voor mens en milieu”, zegt Bart, die hiervoor het initiatief nam. Afval als belangrijk …